Svensk uppkoppling

PTS: Mobilnäten kan spara fyra miljarder i regeringens bredbandsmål

I Post- och Telestyrelsens senaste analys av arbetet med regeringens bredbandsmål. Men beroende på hur man gör det så kan man spara miljarder.

Publicerad Uppdaterad

Post- och Telestyrelsen (PTS) har analyserat hur stor chans det är att Sverige kommer att nå de uppsatta målen kring landets uppkoppling till 2025. Likt tidigare analyser visat kommer det sannolikt att bli en utmaning att nå hela vägen fram. Ett av de första delmålen till 2025 är att 98 procent av befolkningen kan nås med minst 1 Gbit/s och chanserna för att detta ska kunna bli verklighet ses som goda. Det som ses som den stora svårigheten är istället de två övriga delmålen, där målet att ytterligare 1,9 procent av befolkningen ska nås med 100 Mbit/s. 

För att ansluta de hushåll som saknar 100 Mbit/s med fiber skulle kostnaderna bli runt 16-20 miljarder kronor utöver de kostnader som PTS antar att marknadsaktörer kommer att ha inom den aktuella perioden. PTS menar att om man istället skulle ansluta dessa med minst 100Mbit/s via mobilnätet så skulle kostnaderna sjunka med runt fyra miljarder. Då skulle nya och uppdaterade sändarplatser stå för ungefär halva kostnaden. Den andra halvan av kostnaden skulle vara att uppdatera de mest använda sändarplatserna med fiber. 

För att göra uppkopplingen mot mobilnätet kostandseffektiv skule ett flertal byggnader behöva anslutas till samma sändarplats, PTS menar därför att lokala förutsättningar spelar stor roll vad gäller om det blir billigare med fiber eller trådlöst nät. 

En annan utmaning är att få upp näthastigheten längst våra vägar och tåglinjer då fordonen i sig dämpar signalerna. 

Källa