Svensk telekommarknad 2016

Rapport: Så förändras mobilmarknaden

Post- och Telestyrelsen sammanställer varje år en rapport om den svenska telekommarknaden. Nu har man släppt årets upplaga.

Publicerad Uppdaterad

Rapporten visar framförallt att allt fler användare använder allt mer mobil data. Det totala antalet mobilabonnemang i Sverige har minskat något och stannar för år 2016 på 14,6 miljoner, en minskning med en procent jämfört med året innan. Antalet abonnemang som inkluderar både samtal och en datapott på minst 1 GB per månad ökar dock, med 15 procent till 7,7 miljoner.

Mera data

I de abonnemang som inluderar minst 1 GB datatrafik så har mängden förbrukad data per månad ökat jämfört med året innan. En genomsnittlig kund med ett sådant abonnemang förbrukade under 2016 4,5 GB per månad att jämföra med 2,9 GB under 2015. Antalet skickade sms och mms minskar, troligen beroende på att tjänster som Facebook Messenger och andra liknande appar tagit över den trafiken.

Den totala mängden mobildata som används ökade under 2016 med 35 procent jämfört med året innan trots att det totala antalet abonnemang i Sverige alltså minskar något.

Källa