Få vinnare

Så mycket tjänar världens apputvecklare

Bild: Andrew Magill/Flickr
Bild: Andrew Magill/Flickr

Mellanklassen bland utvecklare på mogna marknader håller på att försvinna.

Publicerad Uppdaterad

Närmare var femte utvecklare (17 procent) som vill tjäna pengar på sitt apputvecklingsarbete misslyckas med det helt. Och ytterligare en femtedel (18 procent) lyckas bara med att dra in omkring 840 kronor i månaden (100 dollar). Totalt sett tjänar varannan utvecklare (52 procent) mindre än 8 400 kronor i månaden (1 000 dollar). Detta enligt analysföretaget Vision Mobiles senaste utvecklarundersökning ”State of the Developer Nation Q1 2015”, en studie som baseras på svar från 8 000 utvecklare i 143 länder.

Allt eller ingenting
Man kan lätt tro att snittintäkten dragits ner på grund av lägre ersättning i utvecklingsländer. Men sådant är inte fallet. Tittar man exempelvis på Västeuropa och Israel samt USA ser man att 52 procent respektive 53 procent av utvecklare som har ambition att tjäna pengar tjänar under 8 300 kronor i månaden. 

Bild: Vision Mobile
Bild: Vision Mobile

Andelen som tjänar mer än 830 000 i månaden (100 000 dollar) är samtidigt större i dessa regioner jämfört med resten av världen. Men, medan en fjärdedel av världens apputvecklare tjänar i snitt mellan 8 300 kronor och 83 000 i månaden (1 000-10 000 dollar), är den här gruppen mindre i utvecklade länder, vilket verkar tyda på att utvecklare i utvecklade länder tjänar antingen mycket pengar eller otroligt lite. ”Mellanklassen” i utvecklade länder verkar därmed ha försvunnit.

Ios-utvecklare tjänar mest på Android
Det är mer lönsamt att utveckla för Apples Ios. Denna slutsats har blivit något av en refräng, vilken enligt Vision Mobiles studie, många utvecklare kommer att fortsätta sjunga ett bra tag till. Lite överraskande är samtidigt att den mobila webben – istället för Android – är den näst mest lönsamma plattformen. Cirka 55 procent av utvecklare som prioriterar Android tjänar nämligen mindre än 4 200 kronor i månaden (500 dollar) och endast 19 procent tjänar mer än 42 000 kronor i månaden (5 000 dollar). Enligt Vision Mobile kan siffrorna jämföras med vad en utvecklare som prioriterar Blackberry 10 eller Windows kan räkna med att tjäna. Android-intäkterna finns dock i och med att plattformen är störst av alla. Men de utvecklare som tjänar pengar på det är, lite överraskande, de som istället prioriterar Ios eller den mobila webben.

Tuffast för mindre apputvecklare
Det fanns uppskattningsvis 5,5 miljoner aktiva apputvecklare år 2014, det vill säga utvecklare med publicerade appar i de olika appbutikerna under perioden. Men en majoritet har det, som sagt, tufft ekonomiskt. 

Mindre utvecklare, som främst tjänar pengar genom att ta betalt från appnedladdningar, är de som har det allra svårast, eftersom tillväxten av intäkterna för just appar som använder denna affärsmodell har avtagit något. Denna typ av utvecklare står enligt Visionmobile för 60 procent av alla utvecklare.