Bättre uppkoppling för resande

Så vill PTS förbättra uppkopplingen på tåg

Uppkopplingen ombord ska bli snabbare och mer konsekvent.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsen, PTS, har i en rapport tagit upp vad de anser krävs för att ge förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg. Enligt PTS är mobiltäckningen bra längs landets högtrafikerade järnvägsstråk, men poängterar att det inte räcker med en kontinuerlig mobiltäckning utan att det krävs tillräcklig kapacitet och funktionalitet för att behålla den goda täckningen.

PTS identifierar fyra åtgärder som man anser behöver vidtas för att uppnå detta, bland annat att nya WiFi- och signalförstärkningssystem installeras samt att befintliga uppgraderas. Eftersom kvaliteten på uppkopplingen även är beroende av tågets konstruktion anser man dessutom att det bör göras tester med radiotransparanta fönster, så kallade RF-fönster, för att förbättra mottagningen.

Dessa åtgärder bör enligt PTS komplettera de som tåg- och mobilbranschens aktörer redan har vidtagit och kan genomföras under 2021 och 2022 i enlighet med regeringsuppdraget. PTS anser också att det aktuella stödet på 50 miljoner kronor fördelat på åren 2021 och 2022 bör betalas ut enligt regelverket avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

PTS påpekar dock att det inte handlar om att detta ska lösa alla problem, men att samarbeten som etablerats i branschen fortsätter och att alla aktörer fortsätter sina gemensamma och enskilda investeringar för att förbättra upplevelsen för resenärerna.

Källa