Kommer snart

SD-kort får märkning för app-prestanda

Ett nytt klassificeringssystem ska hjälpa kunder att veta hur bra olika typer av sd-kort presterar när det kommer till att köra appar.

Publicerad Uppdaterad

Den första introducerade klassen kallas för A1. Den har definierats av SD Association och är en del av vad som kallas för Secure Digital 5.1. Kraven för att få klassificeringen är att sd-kortet klarar av en sekventiell prestanda på 10 megabyte i sekunden och 1500 icke sekventiell läs-IOPS (input/output per sekund) samt 500 icke sekventiell skriv-IOPS. 

Anledningen till att klassificeringssystem har införts är att Android-användare kan köra appar från sd-kortet istället för mobilens internminne, men fram tills nu har det inte funnits ett uppenbart sätt för konsumenten att veta om sd-kortet är tillräckligt bra för att prestandan också ska vara det. Sd-korten (som i mobiltelefoners fall oftast är mikro sd-varianter) kommer att få nya funktioner och bättre prestanda i framtiden och då kommer även nya klassificeringar att introduceras av SD Association.

Källa