1
1
https://www.mobil.se/nyheter/skatteverket-utvidgar-friskvardsbidraget-galler-aven-traningsappar
568856
Nyheter
falskt
Träning för hemmajobbare

Skatteverket utvidgar friskvårdsbidraget: Gäller även träningsappar

Internettjänster som kan användas för hemmaträning och träningsappar omfattas nu av friskvårdsbidraget.

Ett nytt ställningstagande från Skatteverket innebär att internettjänster och appar som kan användas för att träna hemma eller på annan plats omfattas av det friskvårdsbidrag som företag kan ge skattefritt till sina anställda.

– Det blir enklare och tydligare för företagen och de anställda om alla internettjänster behandlas på samma sätt skattemässigt, oavsett var de används, säger Pia Blank Thörnroos som är rättslig expert på Skatteverket.

Det här nya ställningstagandet innebär mer omfattande möjligheter att använda friskvårdsbidraget. Tidigare omfattades endast appar som exempelvis för stegräkning av friskvårdsbidraget, nu kan det även användas för att bekosta exempelvis internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

Anledningen till att den här typen av appar och internettjänster inte har varit skattefria tidigare handlar om att skatteverkets regler inte medger skattefrihet för träningsredskap i hemmet. Nu har bedömningen ändrats och även om redskap fortfarande inte medger skattefrihet så likställer man nu tjänsterna och apparna med det träningsstöd som det går att få på ett gym. Skatteverket menar att det faktum att de kan användas i hemmet inte ska diskvalificera dem.

Källa