Google på väg förbi Apple

Snart större app-intäkter för Android än för Ios

Inom kort kommer Android att generera större app-intäkter än Ios, enligt analysfirman App Annie.

Analysfirman App Annie hävdar att intäkterna från appar för Android kommer att passera intäkterna för Ios-appar redan i år.

Publicerad Uppdaterad

Apple har med Ios en avsevärt lägre global marknadsandel än Android. Men trots det så har Apple i alla år kunnat skryta med att man trots det genererar större intäkter via sin appbutik. Ios-användarna köper helt enkelt fler appar än Android-användarna. Men nu ser Android till slut ut att vara på väg att gå om Apple när det gäller intäkterna från appar. Det visar färska siffror från analysfirman App Annie, som gör gällande att Android kommer att köra om Ios redan i år. 
I beräkningen ingår även tredjeparts-butiker för appar, något som är mycket vanligt på flera håll i världen, inte minst i Kina. Där beräknas appbutiker tillhörande jättar som Tencent, Baidu, Xiaomi och Huawei stå för intäkter på motsvarande nästan 180 miljoner kronor under 2017. Och det är just på utvecklingsmarknader som Kina, Mexiko, Brasilien och Indonesien som Androids framfart gjort att app-intäkterna ökat så dramatiskt. 
De fem länder som står för de största intäkterna på appsidan är dock fortsatt Kina, Indien, USA, Brasilien och Indonesien. 

Källa