Integritet

Sociala plattformar har förlorat stora summor på Apples nya regler

Facebook och ett par andra sociala plattformar har förlorat stora summor pengar efter att Apple införde möjligheten för sina användare att inte låta appar spåra och samla in data från dem.

Publicerad Uppdaterad

När Apple begränsade möjligheterna för apar att spåra och samla in data om sina användare var det ett flertal appar som började knorra. Bland annat Facebook valde att göra en ganska stor affär av det hela. Anledningen är så klart att den här typen av appar livnär sig på att sälja reklam som är riktad till just dig utifrån den data de kan samla in om dig. Om den datan försvinner får de mycket svårare att rikta sin reklam och det innebär att de tappar inkomster. 

En undersökning av tidningen Financial Times har sett att Facebook, Snapchat, Twitter och Youtube förlorade runt 85 miljarder kronor sedan valmöjligheten infördes. 

Facebook är de som förlorat den största summan, eftersom de är den största aktören i den här branschen. Men de som förlorat störst andel är Snapchat. Snapchat är främst beroende av annonser i smartphones och det är där datan kan blockeras. 

Eric Seufert, en nätreklamkonsult berättar för Financial Times att Facebook sannolikt måste bygga om hela sitt annonssystem, något han tror kommer att ta runt ett år. Att inte kunna samla in sina användares data gör att de måste hitta på andra sätt att få in sina pengar. De kan också välja att fokusera mer på sina Androidanvändare eftersom Apples system, så klart, inte påverkar Androidanvändare. 

Huruvida Facebook, eller Meta som bolaget numera kallar sig, kommer på någon kreativ lösning återstår att se. 

Källa