Hård konkurrens om standarder

Standard för IOT – eller inte

Internet of Things, IOT, är ett fragmenterat område. Branschaktörer vill ha en standard. Frågan är vilken.

Publicerad Uppdaterad

Open Interconnect Consortium, OIC, har publicerat ett första kollaborativt utkast till ett ramverk för IOT-mjukvara. Ambitionen är att skapa en standard för hur sensorer och enheter kommunicerar. OIC faller under Linux Foundations paraply för detta projekt, kallat Iotivity, som i Linux anda är öppen källkod. Bakom OIC, som grundades av Intel, Samsung och Dell, står 50 medlemmar, bland vilka Hewlett-Packard, Cisco, Siemens, Mediatek, Acer och Lenovo märks. Detta gör utkastet betydelsefullt. 

Avsaknaden av standard är ett problem som aktörer i branschen regelbundet påtalar, eftersom det bidrar till att varje IOT-tillämpning tar längre tid att utveckla och implementera, och att olika system och enheter inte kommunicerar med varandra, vilket innebär att det hela blir dyrare.

Det finns dock ett litet problem med OIC:s utkast: det konkurrerar med liknande förslag från inte mindre än fyra andra branschorganisationer, nämligen från AllSeen Alliance, Thread Group, ZigBee Alliance och Industrial Internet Consortium.

I dessa fyra olika organisationer ingår också viktiga branschaktörer; LG, Microsoft, Sony och Cisco i Allseen Alliance, som grundades av bland annat Qualcomm, ARM, Samsung och inte minst initiativtagaren Googles Nest i Thread Group samt Philips, Comcast, ARM och Cisco Systems i Zigbee Alliance. I Industrial Internet Consortium ingår Intel, Cisco, AT&T, GE och IBM.

Det finns dessutom ytterligare organisationer, vilket speglar såväl branschens ambitioner inom det snabbt växande IOT-området som dess fragmenteringen och svårigheten att enas om en standard. 

Vem vet, om en ypperligt bra lösning kommer ut på marknaden, utan att någon standard finns, har den kanske möjligheten att de facto etablera sig som en standard. Alternativt kommer en av de föreslagna standarderna vinna över de andra. Vi kan oavsett vad bara konstatera att marknaden växer redan nu, utan en sådan standard.

Här hittar du mer information om IOT-organisationerna:

Open Interconnect Consortium
Allseen Alliance
Thread Group
Zigbee Alliance
Industrial Internet Consortium

Källa