Annons

Kan rädda liv

Stanfordstudie visar att Apple Watch kan upptäcka misstänkta hjärtfel

En studie som genomförts av Stanford-universitetet på uppdrag av Apple visar att smarta klockor mycket väl kan komma att spela en viktig roll för att förebygga hjärtsjukdomar i framtiden.

Publicerad Uppdaterad

Smarta klockor i allmänhet och Apple Watch i synnerhet har förekommit i många sammanhang där de spelat en avgörande roll i att rädda livet på människor. Och att segmentet med så kallad wearable tech har en given plats i det förebyggande arbetet mot sjukdomar är det nog få som tvivlar på. Och efter att Apple har givit Stanforduniversitetet i uppdrag att utvärdera huruvida Apple Watch kan hitta tecken på mistänkta hjärtfel, så lär sannolikt fler stärkas i den övertygelsen. Studien - som byggde på analyser av 400 000 användare – visade nämligen att Apple Watch har förmågan att upptäcka oregelbunden hjärtrytm. Forskarna bakom studien menar att teknologin kan bidra till att identifiera förmaksflimmer på ett tidigt stadium, något som obehandlat ökar risken för stroke. 

Åtta månder lång studie

Av de 400 000 Apple Watch-användare som deltog i den åtta månader långa studien så notifierades 0,5 procent (det vill säga runt 2 000 personer) uppmanades att kontrollera sin hjärtrytm närmare. 84 procent av dem visade sig mycket riktigt också vara drabbade av förmaksflimmer. Nu hoppas forskarna att studien ska öppna dörren till fler användningsområden inom den förebyggande vården för smarta klockor och annan wearable tech. ”Mer forskning kan hjälpa människor ta bättre underbyggda hälsobeslut” konstaterar doktor Marco Perez, en av läkarna bakom studien. 

Källa