Färsk undersökning avslöjar

Svenskarna skeptiska till smarta hem

Allt fler av våra produkter i hemmet blir uppkopplade, något som inte sällan innebär att de föräras epitetet ”smarta”. Men trots att vi är ett högteknologiskt land så är vi svenskar också mycket skeptiska till smarta hem. Det visar en färsk undersökning som Swedbank-ägda Fastighetsbyrån låtit genomföra.

Publicerad Uppdaterad

Tvättmaskiner och dammsugare som kan styras med telefonen, AI-högtalare i varenda hörn av hushållet och kanske även ett uppkopplat larmsystem med kamerabevakning? Det är lite av den bild man lätt får av det moderna hushållet idag. Men faktum är att vi svenskar inte är helsålda på idén med uppkopplade prylar. Swedbank-ägda Fastighetesbyrån har låtit Sifo genomföra en undersökning som visar att hela 52 procent av svenskarna inte vill koppla upp fler produkter i sina hem. Dessutom uppger 6 procent att de skulle vilja ha färre uppkopplade enheter än vad man redan har. Och hela 32 procent vill inte ha några uppkopplade produkter i hemmet alls. 

Män mer positiva

Man har även tittat på hur uppfattningen om smarta hem skiljer sig mellan könen, och det visar sig att 41 procent av männen vill koppla upp fler prylar i hemmet, medan bara 27 procent av kvinnorna är inne på samma linje. Tittar man på vilken typ av uppkopplad teknik som är mest populär i Sverige, så är det system för att styra belysningen som står ut. Även larm står hyfsat högt i kurs liksom uppkopplade ljudsystem. Den kategori produkter man är minst intresserade av är uppkopplade blomkrukor och kroppsvågar. Undersökningen baserades på intevjuer med 1 197 svenskar i åldrarna 18–79 år. 

Källa