1
1
https://www.mobil.se/nyheter/telia-far-i-uppdrag-att-bygga-radionat-for-blaljusmyndigheter
571541
Nyheter
falskt
Telia vinner MSB-upphandling

Telia vinner uppdrag när svenska polisen ska få säkert mobilnät

Nytt radionät ska byggas för att komplettera kommunikationslösningen Rakel.

Rakel är ett mobilnät särskilt för svenska polisen, sjukvården, försvaret och räddningstjänsten. Anledningen till att det finns är att de här verksamheterna, Rakel används av totalt 600 olika organisationer i Sverige, är att de ska kunna kommunicera säkert och effektivt utan att så att säga behöva trängas med andra användare som kanske belastar nätet genom att streama film eller annat mindre samhällskritiskt. Rakel har dock kritiserats av de som använder det. Systemet byggdes under perioden 2005 till 2010 och har svårt att klara av dagens krav som de organisationer som använder det ställer. Det har till exempel rapporterats att svenska poliser använt Whatsapp för kommunikation under spaningsuppdrag eftersom Rakel inte fungerat tillfredställande. 

I maj förra året utlyste Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en upphandling där uppdraget var att skapa ett nytt, uppdaterat radioaccessnät för tjänster inom mobil datakommunikation till blåljusmyndighet och andra samhällsviktiga aktörer. Initialt ska lösningen vara ett komplement till den befintliga kommunikationslösningen Rakel, men på sikt ska det nya systemet komma att ersätta Rakel som inte tillgodoser blåljusaktörernas allt större behov av mobil datakommunikation. Detta då Rakel i första hand är avsett för tal- och gruppkommunikation och inte för data.

Nu meddelar Telia att de har vunnit en del i den upphandling som gjorts och ska leverera radioaccess, alltså den teknik som är länk mellan mobilnätet och slutanvändarnas enheter. Upphandling av övriga delar i det nya kommunikationssystemet sker separat.

Ämnen