1
1
https://www.mobil.se/nyheter/tiktok-granskans-av-konsumentverket
570428
Nyheter
falskt
Under lupp

Tiktok granskas av Konsumentverket

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/tiktok.jpg?itok=99vKASaa', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/tiktok.jpg?itok=IrjJRvsL', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/tiktok.jpg', w: 950, h: 560, title: ' ' },]
Den populära videoappen har fått ta emot kritik på många olika områden. Nu har EU:s konsumentskyddsmyndigheter, däribland svenska Konsumentverket, bestämt sig för att inleda en granskning av appen och företaget bakom.

Att appen Tiktok kritiserats på flera sätt kan inte ha passerat någon som är intresserad av mobilbranschen förbi. Appens insamling av data har ifrågasatts men också hur de arbetar med riktad reklam mot unga. Den här kritiken har gjort att Konsumentverket nu har inlett en granskning av företaget bakom den populära videoappen. 

Det började med att den europeiska konsumentorganisationen BEUC slog larm om Tiktoks avtal och marknadsföring, vilket fick EU:s myndigheter för konsumentskydd att inleda en granskning. 

Första delen av granskningen är en så kallad formell dialog med bolaget. Det viktigaste är, enligt EU-kommissionen, att utreda hur Tiktok förhåller sig till marknadsrättens krav när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn. Ett annat område av intresse är utformningen av appens avtalsvillkor. 

Tiktok har en månad på sig att svara och inleda samarbetet med de granskande myndigheterna. Det framgår dock inte vad som händer om Tiktok inte gör det.