Gratis för invånare

Uddevalla-bor får sms vid översvämningsrisk

Internet of Things-lösning ska hindra onödiga skador.

Publicerad Uppdaterad

Uddevalla kommun har anlitat IOT-specialisten Infracontrol för att varna sina invånare vid risk av översvämning, ett återkommande problem i området längs Bäveån i centrala Uddevalla, enligt kommunen. 

Lösningen går ut dels på att vattennivåer kontrolleras via mätningsstationer som automatiskt skickar mätdata till Infracontrols molnplattform, Infracontrol Online, dels på att plattformen, utifrån fastställda parametrar och meddelandemallar skapar och skickar ut varningsmeddelanden till invånarna. Dessa kan registrera sig via kommunens hemsida. Meddelanden får de kostnadsfritt.
– Meddelandetjänsten ger en upplysning om hög nivå i Bäveån, och syftet med är dels att ge bättre koll i nuläget, dels att snabbt kunna få ut information när det finns en överhängande risk för översvämning. Informationen är till för att uppmärksamma invånare och företag om att det råder omständigheter som gör att man kan komma att behöva vidta åtgärder för att undvika skador, säger Susanne Snare, Kundtjänstchef på Uddevalla kommun.

I och med att data loggas kontinuerligt kan dessa, i samband med andra data som väderprognoser, även användas i förebyggande syfte, säger Infracontrol.