https://www.mobil.se/nyheter/undersokning-fortfarande-fa-som-blippar-betalningar-med-klockan-eller-mobilen
567857
Nyheter
"Sverige betalar 2019"

Undersökning: Fortfarande få som betalar med klockan eller mobilen

Undersökningen "Sverige Betalar 2019" konstaterar att svenskar allt mer använder mobilen för betalningar, men det är Swish man använder, inte Apple eller Google Pay.

Undersökningen Sverige Betalar 2019 baseras på svar från 1000 svenskar i åldrarna 16-74 år, och är gjord av företaget Insight Intelligence i samarbete med Swedbank Pay, Coop, Bankgirot och Evry. Man konstaterar i undersökningen att det är lätt att tala om olika saker när man diskuterar mobila betalningar. Att köpa sin resa med kollektivtrafiken direkt i lokaltrafikens app är ju också en form av mobil betalning, om än väsensskilld från att "blippa" i en betalterminal med en betaltjänst som Apple Pay eller Google Pay.

Det kan således konstateras att de allra flesta tillfrågade använder mobilen för betalning, men då främst Swish. 92 procent av de tillfrågade svarade att de använder Swish. När det kom till "blipptjänster" däremot var användandet försvinnande litet. Bäst namnigenkänning hade Apple Pay, där mer än hälften av de tillfrågade kände till tjänsten, men bara 4 procent använde den. Även Samsung Pay var känt av mer än hälften av de deltagande, men bara 3 procent använde tjänsten. Det innebär däremot, om man ser till svenska förhållanden, att betydligt fler Samsung-användare än Iphone-användare använder telefonens betaltjänst. Samsung Pay har ju också betydligt bredare bankstöd än Apple Pay.

Vad gäller Fitbit Pay och Garmin Pay för betalningar med klockan var det bara runt tio procent som kände till dessa tjänster, och noll procents användare registrerades i undersökningen.

Fler som kan tänka sig att börja

Man ställde också frågan om folk använde möjligheten att betala i fysisk butik med mobilen. Här svarade 30 procent att de gör det ibland, vilket är en rejäl ökning mot de 10 procent som gjorde det ibland för två år sedan. Däremot var det bara två procent som sade att de alltid gjorde det. Att den andelen till och minskat något från tre procent förra året skulle kunna bero på att de i stället använder en smartklocka för betalning. I undersökningen har man frågat även om detta, men eftersom det var första gången man ställde den frågan har man ingen historik bakåt. I undersökningen svarade 2 procent att de ofta använde någon form av klocka eller aktivitetsarmband för att betala, medan 6 procent sade att de gjorde det ibland.

I undersökningen fick de tillfrågade också svara på om de kunde tänka sig att använda någon form av accessoar för att blippa med i framtiden. Här kunde 27 procent tänka sig att betala med klockan, och 19 procent med aktivitetsarmband. Övriga alternativ, kläder, smycken och nycklar, var inte lika populära. 45 procent av de tillfråga kunde inte tänka sig att betala med något av dessa alternativ.