Annons

Bättre koll på sömnen

Upptäck sömnapné med Samsung Galaxy Watch

Samsungs smartklocka har nu även fått medicinskt godkännande sömnapné.

Redan tidigare har Samsung Galaxy Watch i hemlandet Sydkorea varit godkända för att upptäcka så kallad obstruktiv sömnapné, ett tillstånd där en person slutar andras i sömnen vilket utöver dålig sömnkvalitet även kan leda till ökad risk för vissa hjärt-kärlsjukdomar. 

Nu har funktionen, som den första i sitt slag, fått godkänt även av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. 

Genom att använda funktionen behöver klockan användas under två nätter där varje sömnperiod är minst fyra timmar. Om det upptäcks måttlig till svår sömnapné under den tiden får användaren ett meddelande om detta via Samsung Health Monitor-appen. Användaren måste dessutom vara äldre än 22 år. 

Efter godkännandet räknar Samsung med att kunna lansera funktionen i USA under det tredje kvartalet 2024. Detta omfattar enbart USA då FDA:s godkännanden enbart omfattar USA, så det är inte känt om eller när motsvarande myndigheter i Sverige och/eller USA kommer att godkänna funktionen.