Trots lättnader på senare tid

USA påstås överväga hårdare tag mot handel med Huawei

Det sägs råda missnöje hos myndigheterna med hur liten effekt svartlistningen av Huawei haft i praktiken.

Publicerad Uppdaterad

Den som hoppats på – och kanske tyckt sig kunna ana – en viss lättnad från de amerikanska myndigheterna när det gäller amerikanska företags möjligheter att leverera komponenter och mjukvara till Huawei blir möjligen besviken inom kort. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters ska nämligen precis motsatta tongångar råda, och det ska finnas planer på att strama åt restriktionerna ytterligare. Detta till följd av att det ska finnas en hel del frustration kring att USA:s svartlistning av Huawei inte haft den effekt man hade hoppats på. Detta alltså trots att Trump-administrationen bara för några dagar sedan lättade på exportförbudet något och valde att låta Microsoft leverera mjukvara avsedd för massmarknaden till Huawei. 

Om handelsdepartementet i USA väljer att gå vidare med de skärpta restriktionerna så kommer dessa bland annat att innefatta försäljningen av komponenter som inte ansetts vara känsliga tidigare, bland annat mobilchipp som tillverkas utomlands men som är konstruerade med amerikansk teknologi, hävdar källorna till Reuters. Varken Huawei eller det amerikanska handelsdepartementet har så här långt kommenterat uppgifterna.  

Källa