IOS <3 Android

Virus driver Apple och Google till ovanligt samarbete

I vanliga fall är Apple och Google bittra konkurrenter, men Coronaviruset ställer normala relationer på ända.

Publicerad Uppdaterad

Google och Apple har meddelat att de ska inleda ett samarbete för att telefoner med Ios och Android ska kunna dela information, på ett sätt som annars inte är möjligt. Det handlar om Coronaviruset och de appar som flera regeringar initierat. Samarbetet som Google och Apple nu inlett innebär att bolagen ska använda bluetooth för att förenkla smittspårning via mobiltelefoner, oavsett som det handlar om en Iphone eller om en Android. Flera aktörer har lanserat tekniska lösningar som förenklar denna smittspårning. 

Googles och Apples gemensamma initiativ innebär att de tillsammans ska förenkla smittspårning och de gör det i två steg. Först ska de under maj månad släppa ett API, ett verktyg för utvecklare som gör att Iphone och Android-telefoner med appar för smittspårning kan fungera tillsammans. Det här baseras i grunden på bluetoothteknik och valet att först skapa ett api grundas i att det är den snabbaste lösningen för att snabbt få en fungerande lösning på plats.

Sedan i steg två, som följer under de kommande månaderna, ska både Google och Apple arbeta fram en mer kapabel lösning där funktionen finns integrerade i de respektive plattformarna, men det tar alltså lite längre tid.

De båda bolagen poängterar att teknikens möjligheter att bidra här är det som motiverar dem men även att smittspårningen med mobilernas hjälp bygger på att människor aktivt väljer att gå med och att den personliga integriteten aldrig ska äventyras.