Allt innehåll på sidan är annons
Företag
hej
hoj
huj
https://www.mobil.se/partner/5g-utmanar-fiber-obegransad-surf-snart-verklighet
567577
Partner
Surf.nu

5G utmanar fiber – obegränsad surf snart verklighet?

5G-nätet är på ingång och snart kommer vi att kunna surfa i riktigt höga hastigheter utan att ha fast anslutning till internet. Anslutningen förutspås bli så snabb, säker och kraftfull att den kan utmana dagens stabilaste leverantörsform av bredband och dataöverföring – Fiber.

Förändringen som kommer att ske från 4G till 5G kommer att vara betydligt större än vad som hände mellan skiftet från 3G till 4G. Skillnaden ligger i den mängden data som kommer att kunna transporteras via 5G-nätet. Det är just denna aspekt som gör att 5G kan utmana fiber, den idag stabilaste bredbandsformen som kan skicka obegränsat med data. 

5G och femte generationens mobilnät

5G, även kallat femte generationens mobilnät kommer snart att lanseras i Sverige. 5G innebär en betydligt högre surfhastighet än vad vi idag får genom mobilnätverket. Dagens nät ger en hastighet på max 100 Mbit per sekund, och 5G förväntas bli upp till 20x snabbare. Vi kommer även att se förbättringar i svarstider och nedladdningshastigeter under surf, men också starkare, bättre och tätare täckning vid mobilsamtal.
Mobilnätet som 5G baseras på är det som vi idag använder, det vill säga 4G-nätet. 5G är en utökning av det befintliga nätverket och använder sig alltså av tekniker som redan finns idag. Därför har operatörer lagt stora summor på att förbättra och förbereda 4G-nätet, så att skiftet till 5G ska gå snabbt och felfritt.

Så fungerar Fiber

Fiber har länge varit ensam om att kunna garantera en snabb och säker bredbandsanslutning av hög prestanda. Fiber fungerar genom kablar som grävs ner i marken, vilket betyder att det krävs fasta installationer för att få tillgång till fiberanslutningen. I princip så finns det inga begränsningar i hur mycket och vilken typ av data som kan transporteras via fiber, utan det handlar oftast om att tekniken i ändarna sätter begränsningar.

Fiber gör det möjligt att överföra data i långa sträckor med hjälp av ljus som skickas i optiska fiberkablar. Dessa kablar är både dess nackdel och dess fördel. Fiberkablarna behöver installeras och kan vara svårare att installera än andra kablar. Trots att kablarna kan vara mekaniskt känsliga så har fiber betydligt färre störningar än fasta anslutningar som till exempel telenätets kopparledningar.

Kan 5G ersätta fiber?

Det råder skilda meningar om huruvida 5G kan ersätta fiber. Fibers största säljaspekt är att användaren får en snabb anslutning med minimala störningar. Vad 5G kommer att tillföra till mobilnätet är snabb anslutning med stabil täckning. Dessutom så förutspås både fiber och 5G klara av den belastning som framtidens teknik kommer innebära på anslutningen.

Det som talar för att 5G är underlägset fiber är att trådlösa anslutningar inte klarar av avstånd lika bra som fasta anslutningar. Sannolikt kommer dessa två bredbandstekniker att komplettera varandra och användas till det de är bäst på: Fiber för stora datamängder och 5G för trådlösa anslutningar.

Mobilt Bredband med obegränsad surf

I utlandet har vi de senaste året sett allt fler operatörer lansera bredband för hemmet via mobilnätet. Alltid med obegränsad surf och ofta med en fönstermonterad förstärkningsantenn som garant för en stabil uppkoppling, åtminstone i stadsmiljö.

I Sverige var mobiloperatören Tre först ut i förra månaden med att lansera ett mobilt bredband med obegränsad surf  för hemmet. Vi tror att det bara är början och en positionering inför utbyggnaden av femte generationens mobilnät. Då kommer vi med största sannolikhet se alla operatörer erbjuda bredband vid mobilnätet för hemmet till riktigt bra priser. Sannolikt kommer många att se över sina fasta bredband.

5G i Sverige

I maj 2019 invigdes det Norrlands första 5G-nät. På Mittuniversitetet i Sundsvall är det nu tekniskt möjligt att ringa och surfa genom framtidens mobilnät. Även Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har sedan tidigare ett test-nät i 5G-nätet. Det är operatören Telia som står bakom dessa tester. 5G i Sverige befinner sig fortfarande i testfasen och finns inte för kommersiellt bruk. Det är först år 2020 som 5G kommer att finns tillgängligt runtom i Sverige.

5G kommer innebära snabbare mobilsurf, bättre mobiltäckning och stabilare anslutning till mobilnätet. Det innebär att 5G-nätet kommer att öppna upp ett helt nytt användningsområde för mobila nätverket inom industrier, tekniker och IoT (Internet of Things). Vi kommer att se IoT i form av tvättmaskiner, gräsklippare, dammsugare, bilar och andra prylar som är anslutna till 5G.

Outredda hälsorisker med 5G-strålning

Allt är inte guld och gröna skogar med 5G. Med ny teknik kommer även nya orosmoment. Utrullningen av 5G kommer innebära mer strålning då mobilmasterna placeras närmre människor än dagens mobilmaster. Detta har gjort att en stad i USA har förbjudit 5G och oron sprider sig även här i Sverige. Det finns både forskare som läkare som varnar för hälsoriskerna, men utrullningen fortsätter som planerat.

Idag exponeras vi för elektromagnetiska fält från elapparater, övervakningssystem, kraftledningar, tv och radiomaster och annan trådlös kommunikation. När vi nu är i processen att addera ytterligare ett elektriskt och magnetiskt fält så utsätts vi för en ökad mängd elektromagnetisk strålning. Den sammanlagda effekten av strålningen från alla dessa elektromagnetiska fält har vi ingen kontroll över.

Strålskydds- och Folkhälsomyndigheten ligger dock lågt inom ämnet och säger att hälsoriskerna är små så länge som gränsvärden för elektromagnetisk strålning inte överskrids.

Publicerad: 19 sep 2019 - 09:53