Motorola

Motorola: så kan rätt tänk och rätt telefoner minska säkerhetsriskerna som svenskarnas mobilanvändande utgör

Att ha en cybersäkerhetslösning på sin dator är något de flesta ser om en självklarhet, såväl på jobbet som privat, men när det kommer till mobiltelefonen är verkligheten en annan. En tredjedel av svenskarna uppger i en ny studie utförd av YouGov på uppdrag av Motorola att de idag inte har något skydd mot cyberhot på sin mobiltelefon.

– Mobiltelefonen är för de allra flesta en ständig följeslagare och ur ett säkerhetsperspektiv är svenskarnas mobilbeteende utan tvekan en säkerhetsrisk, säger Steven Antoniou, Business Development Manager på Motorola. Att det tas stora risker är uppenbart och det är något som behöver ändras. Här vill vi som mobiltelefonleverantör göra vad vi kan för att förändra detta. 

Steven Antoniou, Business Development Manager på Motorola

Av undersökningen framkommer att 47 procent av svenskarna utsatts för bedrägeriförsök på sin mobiltelefon det senaste året. Av dessa uppger 15 procent att de varit med om det fler än tio gånger. Hälften, 49 procent, känner dessutom oro över att deras information ska hamna i orätta händer och en fjärdedel säger sig ha dålig kännedom om vilka cyberrisker mobiltelefonen utgör. 

Lösenordsslarv och dålig cyberhygien utbrett hos svenska mobilanvändare

En av fem svenskar använder samma lösenord till privata som till arbetsrelaterade konton i sin mobiltelefon. Att ta sig förbi alltför enkla lösenord är en ofta utnyttjad metod för cyberkriminella för att ta sig in i en uppkopplad enhet och sedan vidare in i nätverket för att stjäla data, eller utsätta användare eller företag för ransomware.

En tredjedel, 33 procent, av svenskarna använder sin privata telefon även i arbetet, och 13 procent använder sin jobbtelefon även på fritiden. Det innebär att nära hälften, 46 procent, av svenskarna kombinerar företagsrelaterad information och privata data i en och samma enhet. Något som särskilt företag behöver ha med i beräkningen och vara beredda på att hantera för att anställdas mobiltelefonvanor inte ska bli en risk för hela verksamheten. 

Med rätt tänk och rätt telefoner kan riskerna minskas

Grunden i företags cybersäkerhetsarbete stavas proaktivitet, och på samma sätt som datorer och andra uppkopplade enheter riskbedöms och hanteras proaktivt, behöver mobiltelefonerna ingå i det arbetet. Att kontinuerligt utbilda de anställda i cyberhygien och ett säkert beteende online är något alla arbetsplatsen bör ha som vana att göra. 

Idag finns även möjlighet att fatta beslut som gynnar cybersäkerhetsarbetet redan vid inköp av mobiltelefoner. Nu finns exempelvis ett flertal av Motorolas telefoner i en företagsversion, så kallad Business Edition. Dessa har säkerhetstänket med från början, och är konstruerade för att kunna skapa vattentäta skott mellan privat- och företagsanvändande.

Det hela bygger på en policy som är relativt enkel och effektiv att implementera, där telefonen delas upp i ett företagsläge och ett privatläge i varsin separat container. Då hålls företagsdata och privat information åtskilda utan att telefonens användningsområde begränsas. Företaget har kontroll över hela enheten, men innehållet i det privata läget är krypterat för att skydda användarens integritet. De är också säkrade med ThinkShield for Mobile, en säkerhetslösning som skyddar telefonerna mot skadlig kod, nätfiske och andra vanliga cyberattacker som företag står inför med hjälp av AI-baserade säkerhetslösningar. 

För mer information om hur Motorola jobbar för säkrare smartphones, se här: https://www.motorola.com/us/thinkshield/p