Komposition, kontraster, färg och blickfång

Fotoskola: Så tar du bättre bilder med din mobil

Genom att tänka igenom din bild lite mera och se över komposition, blickfång och till exempel kontraster så kan du få din bild att sticka ut i mängden.

Publicerad Uppdaterad

Idag är kanske Instagram den främsta arenan för att visa bilderna du tar med din mobil, men oavsett om du vill ha fler likes, försöker övertyga juryn i Mobils fototävling nu i sommar, eller helt enkelt vill utveckla dig som fotograf så finns det en del knep som kan hjälpa.

Vi ger här tips på hur du kan tänka när det gäller bildkomposition för att skapa mer intresse kring dina egna bilder. Att tänka på ditt motiv och på hur ljuset faller in i bilden hör till grunderna, men ser man till exempel på de mest gillade bilderna på Instagram så har de många gånger gemensamma drag och likheter trots att de är tagna av helt olika personer. 

Diagonaler skapar ljup

Idag är kanske Instagram den främsta arenan för att visa bilderna du tar med din mobil, men oavsett om du vill ha fler likes, försöker övertyga juryn i Mobils fototävling nu i sommar, eller helt enkelt vill utveckla dig som fotograf så finns det en del knep som kan hjälpa.

Vi ger här tips på hur du kan tänka när det gäller bildkomposition för att skapa mer intresse kring dina egna bilder. Att tänka på ditt motiv och på hur ljuset faller in i bilden hör till grunderna, men ser man till exempel på de mest gillade bilderna på Instagram så har de många gånger gemensamma drag och likheter trots att de är tagna av helt olika personer. 

Diagonaler skapar ljup

Motiven kan skifta, men själva grundidén är densamma. Den bygger på att du fotograferar en rak väg som försvinner bort mot horisonten, en brygga som leder dig ut mot vattnet eller en trädallé som ramar in den där raka vägen. Det finns många fler exempel såsom att fotografera i tunnlar, rör och under broar. Motiven bygger alla på en komposition som utgår från två diagonaler som går samman längre in i bilden. Att detta upplägg fungerar så bra beror på att det skapas ett djup i bilden där diagonalerna dessutom på ett effektivt sätt hjälper betraktaren att ledas in i bilden – in mot punkten där vägen försvinner vid horisonten eller där vi kan se ljuset i tunnelns mynning.

Den här punkten kan man placera i bildens horisontella mitt för att göra det enkelt och snabbt för betraktaren att läsa av och tolka bilden. Det är alltså en symmetrisk komposition. Vill man istället göra en mer avancerad komposition placerar man punkten något åt vänster eller höger. På så sätt förs betrak­tarens blick från ett hörn i bilden till ett annat.

Format anpassat till ditt motiv

Appar som Snapchat och Instagram och det faktum att vi ser på bilder mycket i våra mobiler gör att det mest använda bildformatet här är det stående formatet. Även det helt kvadratiska formatet har slagit igenom, mycket tack vare just Instagram som ju först tillät bara kvadratiska bilder, men nu låter dig själv välja format.

Med det kvadratiska formatet är det inte ovanligt att man som fotograf förstärker det statiska genom att placera saker mitt i bilden. Till skillnad från det kvadratiska formatet är det rektangulära mer dynamiskt och spännande där den liggande varianten i regel anses vara bäst lämpad för natur- och landskapsbilder. Formatet kallas till och med för landscape på engelska. Ett tips kan vara att du, efter att du tagit din bild, provar att beskära den till olika format och se hur det påverkar kompositionen och vilka detaljer som framträder. Idag är ju dessutom många mobiltelefoner utrustade med högupplösta sensorer, som gör att kvaliteten räcker långt även när du använder bara en del av ursprungsbilden.

Med ett dominant motiv mitt i bilden, som här ett ensamt träd, ett klassiskt motiv, skapas symmetri. Det blir ordning och reda i bilden, vilket vi människor per automatik gillar. Bilden signalerar lugn och harmoni till skillnad från om du komponerar den asymmetriskt med trädet mer till höger eller vänster – vilket ökar spänningen men samtidigt kräver mer av betraktaren.

Storslagna vyer med en kontrast

Hav och sjö är tacksamma motiv. Vatten brukar inkluderas i kategorin arketypiska objekt, tillsammans med till exempel sol och eld. Detta är urbilder som vi kollektivt och omedvetet tolkar på liknande sätt, i alla fall om vi ska tro psykoanalytikern C.G. Jung. Enligt hans teori har arketypiska objekt dolda mönster som är allmänmänsk­liga. De symboliserar grundläggande känslor och begrepp som rädsla, lycka, döden och födelsen. Arketyperna får oss att stanna upp och uppleva någon slags existentiell koppling bak till våra förfäder. Kanske är det anledningen till att havsvyer alltid tycks “gå hem”, eller så är de helt enkelt bara vackra element att komponera sin bild utifrån. 

En vanligt sätt att komponera storslagna naturbilder är att krydda motivet med en kontrasterande liten män­niskogestalt i bilderna, en siluett som står på en klippa och blickar ut över havet (gärna med en spegling i vattenytan). Kanske vill bildskaparen förstärka den existentiella kopp­lingen men högst sannolikt är det för att skapa just kontrast i bilden.

Att komponera med kontraster är tacksamt eftersom de ofta gör bilderna mer intressanta. Det finns olika sätt för att uppnå kontrast. Ett är att som i exemplet med människan vid havet jobba med förhållandet mellan det stora och det lilla. Gestalten i siluett blir en tydlig kontrast i den vida miljön. Dessutom fyller gestalten funktionen av att just förklara för betraktaren hur storslagen naturen är – vi får en referenspunkt. 

När det gäller den här lilla “extra kryddan” tycks få, när vi studerar bilder idag, vara rädda för att placera personen till vänster eller höger i bild – alltså att skapa en asymmetrisk komposition. Kanske spelar det in att siluetten­ ofta inte är större än en tumnagel och därför inte det dominanta elementet i bilden. Men oavsett av vilken anledning fotografen vågar “ta ut svängarna” är tredjedelsregeln alltid en väg till framgång. Den bestämdes att objektet i bilden ska placeras en tredjedel in från bildens kant så att ytan på ena sidan om objektet alltså blir dubbelt så stort som till bildens andra kant. Det skapar dynamik i kompositionen till skillnad då från det symmetriska, centrerade objektet.

Spegel kan vara spännande 

Att arbeta med speglingar i dina bilder kan skapa spännande effekter. Tänk då framförallt på spegelbilder som kan sätta ditt motiv i ett nytt, spännande sammanhang, som den subtila speglingen i en glasruta.

Det kan tillföra en ny dimension till din bild, eller varför inte den spegling en vattenpöl eller havet kan stå för.

Ljuset lyfter bilden

Du kan fotografera hur många alléer och ensamma träd som helst, men om du inte gör det med ett spännande ljus blir det ändå svårt att sticka ut. Det är ljuset som lyfter bilden till en ny nivå, vilket är anledningen till att vi ser så många bilder på träd där solens strålar strilar genom grenverket. Motljus används flitigt och havsvyer kan förgyllas med spektakulära kvällshimlar och skogsbilder med mystisk dimma.

Att komponera med ljus låter sig förstås göras under flera av dygnets timmar, men för att hitta det extra tilltalande ljuset gör du bäst i att ge dig ut under tidiga morgnar och sena kvällar. Det är ett klassiskt fotoknep för att dina bilder ska få en känsla av djup, med till exempel en lågt stående sol.

Sedan kan du med hjälp av ljuset förmedla olika saker. Om du gör dina bilder mörka uppfattar betraktaren dem som mer dramatiska och om bilderna är ljusa signalerar de mer en känsla av frihet.

Små detaljer och renodlade motiv

En stor anledning till att bilder i allmänhet anses tilltalande är att du lyckats renodla i dem. Att du bestämt dig för vad du fotograferar och vad du inte tar med i ditt bildutsnitt. En makrobild kan vara ett sätt att renodla, där du låter de små detaljerna “förstoras” upp och bli tydliga för betraktaren.

Makro är en relativt enkel väg till att få spännande bilder, då bildutsnittet ofta visar något vi inte är vana att se – i alla fall inte på så nära håll. Ett grässtrå med några daggdroppar (gärna fotograferat i motljus) kan vara ett sådant exempel.

Att begränsa färger attraherar

Renodlar bilden gör du även genom ditt val av färger. Att begränsa dig är ofta mer framgångsrikt än att du fotograferar en bild som består av en mängd färger. De som insett det här som ser till att skapa bilder där färgerna antingen harmoniserar med varandra eller i olika grad kontrasterar mot varandra. 

Att använda färg som ett dominerande inslag i bilden kan attrahera betraktaren, och göra att din bild syns. Beroende på vilka färger du väljer skapar du olika stämningar, såsom att rött kan stå för värme och passion medan blått signalerar kyla och vemod. Vidare associerar vi ofta svart med sorg, vitt med renhet och gult med glädje. Att säga vilka färger som flest tycker om är svårt att säga men man kan konstatera att många bilder i grunden framförallt är uppbyggda med enbart två färger. En som den dominerande färgen vilken upptar en stor del av bildytan, och den andra som en kontrasterande färgklick i mer begränsad omfattning. Renheten i ett fåtal färger kan göra bilden attraktiv.

Figurer att läsa av i bilden

I en del bilder kan vi se olika typer av figurer såsom cirklar, kvadrater och trianglar. Ju enklare formen är desto snabbare läser vi av bilden. Dessutom attraherar tydliga former våra ögon, vilket kanske är anledningen bakom alla allé- och vägbilder, de som vi pratade om inledningsvis.

För vad är det du egentligen ser i dessa bilder? Jo, en triangel som bildar bas i bildens nederkant. En triangel som står stabilt och upplevs harmonisk. Du hittar även den omvända varianten, i till exempel bilder fotograferade under broar, där triangeln har sin bas i bildens överkant. En sådan triangel, som står på sin topp, upplevs ofta mer dynamisk. 

Listan över motiv som kan översättas till olika typer av figurer går förstås att göra oändligt lång. Och även om vi vet hur trianglar och cirklar ser ut, tycks vi aldrig tröttna på att se formerna. Själva utförandet kan trots allt se väldigt olika ut beroende på var bilden är fotograferad, och framför allt: vem som är fotografen.

Använd dina nya kunskaper i fototävlingen

Under sommaren har Mobil en fototävling i samarbete med Huawei och vår systertidning Kamera & Bild. Där kan du ta chansen att använda dina nya kunskaper, skicka in dina egna bilder på temat “Mitt smultronställe” och vinna en Huawei P40 Pro Plus och andra fina priser. Tävlingen är öppen för alla som fotograferar med sin mobiltelefon. Här kommer du direkt till tävlingen.