https://www.mobil.se/business/ericsson-om-framtidens-arbetsliv
527927
Ställer nya krav

Ericsson om framtidens arbetsliv

Först ut på konferensen Mobile Future är Mikael Eriksson Björling på Ericsson Consumerlab. Nätverksamhället är grunden i de förändringar som man på Ericsson ser och i det sammanhanget går arbetslivet från att vara en arbetsplats till mer av ett fenomen där människor byter idéer.

Mikael Eriksson Björlings tes att arbetslivet är under stark påverkan understryks av att han har sina två söner med sig under presentationen. "Det var enda sättet idag" kommenterade han och sade samtidigt att det här var äldste sonens scendebut.

Mobiltelefonin säger han, har haft väldigt stor påverkan på samhället och på oss som människor. I sitt eget hem har Mikael räknat fram att familjen har 24 anslutna enheter. Det handlade om rökdetektor, routers, tv-apparat och så vidare.

Ett exempel får Mikael när han frågar publiken hur många som i detta nu har tillgång till jobbmejlen i fickan och får självklart svar att det gäller alla närvarande. Han hävdar att svaret om detta varit en konferens 2007 varit jakande från bara ett fåtal.

Ingen fysisk plats

Om världen, samhället och vårt sätt att arbeta förändrats ska så klart även arbetsplatsen förändras. Istället för arbetsplats pratar Mikael om en ”Exchange Place”. Enligt Mikael måste dagens företag ha en mening utöver att tjäna pengar. För att attrahera anställda krävs att det finns en större mening med verksamheten. Värdet som man bidrar med är grunden i det som krävs av framtidens arbetsplatser. Nästa steg utöver de värden man erbjuder är företagskulturen. Det handlar om flexibilitet, gemenskap. Kontoret som man tidigare kände till det är dött, hävdar han.

Undersökningen som Ericsson genomfört har handlat om studier av flera amerikanska företag och där berättar Mikael att en av deltagarna sagt att han gör arbetet de äldre på samma företag klarar, ja det gör han på bara två dagar, och sedan vill han gå och surfa. Det är ett exempel på den flexibilitet som framförallt yngre anställda förväntar sig.

Hur man mäter prestationer om inte i arbetstid

Om den gamla sortens kontor är dött handlar den nya tidens arbete om att de kreativa mötena inte inträffar på kontoret som mer ses som en lagringsplats. En anledning till att det traditionella kontoret tappar sin forna roll är att de anställda vill använda de tekniska produkter de använder även privat.

Traditionellt har man mätt prestation på arbetet i arbetstimmar, men nu är egentligen resultatet viktigare och inte när, var eller hur man kommit fram till det resultat man fått. Det här ställer flera frågor. Hur man ska locka anställda, vad företaget kan erbjuda i form av större världen utöver lön.

Jennifer Kite-Powell som är moderator ställde Mikael mot väggen genom att fråga om det inte är precis tvärt om mot vad det Mikael berättat; att vi måste vara tillsammans fysiskt och samarbeta för att nå framgång. Och Mikael håller med.

– Det handlar mer om att byggnaden i sig inte är viktig. Förr gick man till fabriken för att arbeta. Det är långt ifrån den verklighet vi befinner oss i idag. Möten är fortfarande viktiga och vi ska träffas. Huvudpoängen är att du inte kommer till jobbet, sätter dig i ditt lilla rum, arbetar med dina arbetsuppgifter.

Ämnen

Ericsson har identifierat åtta faktorer som i olika nivåer påverkar det nya arbetslivet. Vilket värde som arbetet ger utöver lön är något som blir allt viktigare.