https://www.mobil.se/nyheter/12-apple-l-ckare-greps-f-rra-ret
565143
Nyheter
Varning om att läcka läckte ut direkt

12 Apple-läckare greps förra året

Ett internt meddelande till de anställda hos Apple har nu läckt ut. Paradoxalt nog handlar det om en vädjan till de anställda om att inte läcka. Och det framgår med all önskvärd tydlighet att den som läcker löper stora risker rent rättsligt.

En tvättäkta cyniker skulle nog hävda att många läckor egentligen är ”läckor”, och att de blivit en viktig strategi i att bygga hype kring en kommande produkt. Något sådant skulle vi förstås aldrig påstå. Att elektronikföretag vill undvika att de anställda läcker information om ännu icke släppte produkter till pressen kan man hur som helst förstå. Och är det något företag här i världen som är föremål för ständiga produktläckor så är det Apple. Således såg sig företaget nyligen nödgat att skicka ut ett internet meddelande till sina anställda, där man vädjade till dem att inte läcka. Det dröjde dock inte förrän meddelandet hade – just det – läckt ut. Och på köpet fick vi en massa intressant statistik om just läckor hos Apple. 

29 avslöjade

Apple skriver i sitt internmeddelande att man avslöjade hela 29 läckare under det gångna året. Man vill förstås klargöra att det är långt ifrån riskfritt att sprida företagshemligheter till höger och vänster, och för att ge ytterligar tyngd åt allvaret i den typen av förseelser så poängterar Apple också att 12 av de 29 upptäcka sedermera också greps. Några av dem fick både fängelsestraff och dryga böter, framgår det av brevet där Apple också betonar att det ofta handlar om federala brott. Apple skriver även i sitt meddelande att de anställda bör vara på sin vakt mot ”fejkvänner” från media, som inte sällan fiskar efter uppgifter om kommande produkter via sociala medier. De avslöjade läckarna hos Apple består dels av anställda hos Apple, dels av anställda hos leverantörer, men också till viss del av konsulter som jobbat för företaget. 

Ämnen