Läsarundersökning

Det avgör när du väljer mobiltelefon

Mobil Business har i en enkätundersökning frågat Mobil.se:s läsare om vilka faktorer som spelar störst roll vid val av ny mobiltelefon. Här är resultaten.

Publicerad Uppdaterad

Prestanda och batteritid är av stort intresse samtidigt som valet av operativsystem verkar vara av högsta prioritet för många när man väljer ny smartphone, visar studien. Stöd för 4G och lagring hamnar dock långt ner på prioriteringslistan.

Undersökningen bekräftar som väntat dominansen av de tre ledande operativsystemen på marknaden; 94 procent av de svarande använder nämligen en mobil med Android, Ios eller Windows Phone. Och majoriteten har nyligen köpt sin telefon med totalt 61 procent som svarar att de har haft sin mobiltelefon i mindre än ett år.

Bland de svarande använder 98 procent en smartphone och 2 procent använder sig av en knapptelefon (feature phone) som primär mobiltelefon. 79 procent av de svarande har en privat mobil och 21 procent har en arbetsmobil.

Faktorer som styr - Det väger tyngst
Det är tydligt att valet av operativsystem är det som betyder mest när man väljer ny smartphone då 34 procent av de tillfrågade anger det som den viktigaste faktorn.

Operativsystemet är det som i högsta grad definierar användarens upplevelse av en mobiltelefon, tillsammans med utbudet av tillhörande appar, och är därför ett logiskt urvalskriterium. Det är därför inte konstigt att det är avgörande i telefonvalet. Den näst viktigaste faktorn är prestanda, som 17 procent av de svarande prioriterar högst. I detta fall menas prestanda i form av beräkningskraft, grafikprestanda och minnesprestanda. Prestanda har därmed en koppling till hur responsiv enheten är, speciellt vid situationer som start av enheten, start av program eller webbplatser, flyt i krävande 3D-spel eller visning av högupplöst video, multitasking med mera.

Den minst viktiga faktorn, med knappt en procent av rösterna, visar sig vara lagring. Det kan finnas olika orsaker till detta, bland annat att man på många telefoner kan utöka det interna minnet genom att installera ett mikro-SD-kort samt att molnlagring, som ofta ingår i någon form vid köp av mobil, blir allt vanligare.

Os och prestanda - Olika prioriteringar
Det finns en viss skillnad vid jämförelse av prioriteringar mellan användare av de olika operativsystemen.

Det finns en viss skillnad vid jämförelse av prioriteringar mellan användare av de olika operativsystemen. Totalt 23 procent av Android-användarna anger prestanda som den viktigaste faktorn medan valet av operativsystem kommer på andra plats (14 procent av användarna anser det vara den viktigaste faktorn vid val av mobil). Lite förvånansvärt är att skärmstorleken anses vara lika viktig som operativsystemet för Android-användarna. Att det finns ett större utbud av olika skärmstorlekar för Android-telefoner, jämfört med utbudet av Ios- och Windows Phone-telefoner, kan vara en förklarande faktor. Tittar man på Ios-användarna så skiljer de sig från övriga svarande i och med att de värderar designen mer vid val av telefon. Sammanlagt 12 procent av Ios-användarna anser att designen är den allra viktigaste faktorn. Samtidigt värderar Windows Phone-användarna kameran mer än övriga, med 16 procent som säger att det är den viktigaste faktorn. Detta återspeglar också egenskaperna och marknadsföringen för många av de mobiler som kör Windows Phone där just kameran är en central del.

De svarande fick också gradera de olika faktorerna på en skala från »1 Inte viktigt« till »5 Mycket viktigt«. Värt att nämna här är att en större andel av Android-användarna än Ios- och Windows Phone-användarna tycker att pris och prisvärdhet, batteritid, lagring och hårdvaruspecifikation är mycket viktiga. Den enda faktorn som en större andel av Ios-användarna än de andra graderar som mycket viktig är designen. Jämfört med andra användare tycker en större andel av Windows Phone-användarna att kamera, operativsystem och 4G/LTE-stöd är mycket viktiga. Ingen av de tre användargrupperna verkar tycka att någon av de givna faktorerna är särskilt oviktig även om många Android-användare graderar design långt ner på skalan och Ios- användarna markerar pris och prisvärdighet långt ner på prioriteringsskalan medan fler Windows Phone-användare, jämfört med övriga användare, graderar prestanda längre ner.

De flesta nöjda med sin smartphone
De flesta användare, oavsett operativsystem, är nöjda eller mycket nöjda med sin användarupplevelse. Sammanlagt 94 procent av Windows Phone-användarna svarar att de är nöjda eller mycket nöjda, vilket kan jämföras med 86 procent och 82 procent för Ios- respektive Android-användarna. Antalet missnöjda svarande är mycket liten: 1 procent bland Windows Phone- och Android-användarna och 0 procent för Ios-användarna. Nöjdast verkar dock Windows Phone-användarna vara med så många som 76 procent som svarar att de är mycket nöjda med användarupplevelsen av sina mobiltelefoner. Siffran för Ios-användarna och Android-användarna är 53 procent respektive 43 procent.

Seg lur ger sämre användarupplevelse
Om respondenterna svarade att de var missnöjda med användarupplevelsen ombads de att beskriva vad de inte var helt nöjda med.

Den mest påtagliga anledningen till en undermålig användarupplevelse verkar vara att »telefonen känns långsam, seg«, och att användarna tycker att mobilen har lång svarstid vid användning av pekskärmen, start av appar och vid multitasking – en återkommande kommentar bland de tillfrågade. Android-användarna är de som verkar mest besvärade av dessa problem, något som kan bero på att Ios och Windows Phone finns till en mer begränsad uppsättning av enheter medan Android är öppet att använda för alla smartphone-tillverkare och därför måste fungera på många typer av hårdvara. Över lag är det dock onekligen prestandan och batteritiden som användarna verkar ha mest bekymmer med. Sammanlagt 31 personer säger sig vara missnöjda med prestandan medan 26 personer uppger att de är missnöjda med batteritiden.

Det framkommer också klagomål rörande användningen av operativsystemen och det verkar finnas några särskilda särdrag för respektive operativsystem som stör folk. När det kommer till Android verkar problemen handla om buggar, till exempel att appar plötsligt stängs av eller att telefonen bland annat inte svarar på knapp- eller skärmtryck. Ett annat irritationsmoment är de extra gränssnitt och förinstallerade widgetar och appar som telefontillverkare installerar som ett lager ovanpå Googles Android, något flera anser gör att telefonen känns långsam och ibland svåranvänd. Flera Androidanvändare påpekar att de »skulle önskat mindre bloatware«. Vissa Ios-användare säger sig tycka att operativsystemet känns alltför begränsat för optimering och personifiering och att man som användare känner sig för bunden till Apples »ekosystem«. Klagomål från Windows Phone-användarna är mestadels relaterade till bristen på tredjeparts-applikationer och annan saknad funktionalitet.

Mobila datatjänster - Webbsurf slår röstsamtal
Den ursprungliga primära funktionen för mobiltelefonen, att ringa samtal, blir slagen av webbsurf som 20 procent uppger att de använder sin telefon till flera gånger om dagen.

15 procent ringer telefonsamtal lika ofta. Många av de andra aktiviteterna som vi frågat om i undersökningen kräver också internetanslutning, till exempel sociala medier, som är den tredje mest vanliga aktiviteten i mobilen, samt strömmande av video eller textmeddelanden via appar.

Vi ser en hyfsat jämn fördelning mellan användandet av vanliga SMS kontra textmeddelanden via appar där 13 procent säger att de använder SMS flera gånger om dagen medan 10 procent använder appar som Imessage, Hangouts, Messenger, Rebtel, Whatsapp, Kik eller liknande lika ofta för meddelanden.

Endast 2 procent uppger att de använder IP -telefoni eller röstkommunikation över internet flera gånger om dagen.

Den optimala skärmstorleken
Majoriteten av både Android- och Windows Phone-användarna föredrar 5-tums skärmar medan de flesta Ios-användarna föredrar skärmar på fyra tum.
Studiens resultat visar däremot uppenbart en stor efterfrågan på smarta telefoner med större skärmar bland Ios-användarna, med hela 34 procent som svarar att de skulle föredra en skärm på fem tum istället för den 4-tumsskärm som pryder de nuvarande Iphone-telefonerna på marknaden.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via en enkät på mobil.se mellan 29 november 2013 och 13 december 2013. Sammanlagt svarade 1 361, varav 1 282 uppgav sig använda Android, Ios eller Windows Phone.

Undersökningen har genomförts som ett samarbete mellan Mobilredaktionen och en del av ett examensarbete inom medieteknik på KTH. Fullständiga resultat från undersökningen kommer även att publiceras under 2014 i Joel Arnkvists examensarbetesrapport.