Krafttag mot elektronikskrot

EU överväger lagstftning om mobil laddningsstandard

EU har under lång tid jobbat för att få till stånd en standardlösning när det gäller mobilladdare. Desto mindre har hänt på den fronten, och nu ska man utreda huruvida det behövs lagstiftning om saken.

Publicerad Uppdaterad

Det är primärt problemen med elektronikskrot som ligger bakom EU:s önskemål om en standardiserad lösning för mobilladdare. Det är sannolikt laddningssladdarna som EU-kommissionen tänker på, när man pratar om en standardlösning för laddning. Det är ju nämligen den biten som utgör den stora skillnaden från telefon till telefon i dagsläget. En utredning står nu för dörren, med syfte att ta reda på om det krävs lagstiftning för att få tillverkarna att enas på området. 

Skrev under 2009

Redan 2009 skrev inte mindre än 14 tillverkare under en överenskommelse om att försöka ta fram en gemensam standard. Men än så länge har inte mycket skett på den fronten, och EU-kommissionen vill sannolikt försöka påskynda processen med hjälp av eventuell lagstiftning. USB-C kommer förvisso starkt på Android-sidan, men den äldre USB-kontakten lever kvar och Apple har envist valt att hålla fast vid sin Lightning-kontakt. Situationen idag är dock hur man än ser på saken betydligt bättre än den var innan smartpone-eran, då i princip varje tillverkare hade sin egen laddningskontakt och laddningsstandard.

Källa