Google trycker på deleteknappen

Fitbit förlorar appar och urtavlor

Fitbit Sense 2

Google väljer att plocka bort sådant som kommer från tredje part för EU-användare.

Google meddelar att man kommer att plocka bort samtliga appar och urtavlor som inte är framtagna av Google eller Fitbit själva. Anledningen till att man väljer att göra på det sättet beror på nya regleringar som träder i kraft inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge. På sin supportsida skriver Google att man väljer att göra förändringen “Efter en noggrann bedömning av effekterna av nya lagkrav” men utan att gå in på vilka lagar det handlar om. 

De Fitbit-modeller som påverkas inkluderar Fitbit Sense, Sense 2, Versa-serien (Versa 1 till 4 och Versa Lite) samt Fitbit Ionic. Förändringen kommer att träda ikraft i juni 2024, och fram tills dess kommer användare att kunna hämta och installera tredjepartsappar.