Fler verktyg i verktygslådan

Google expanderar möjligheterna i Home

Nya funktioner och händelsebaserade rutiner ger avancerade användare fler möjligheter.

Google meddelat att de lanserar en större uppdatering av funktionerna i Home-appen för att hantera det smarta hemmet. Uppdateringen innehåller nyheter på en rad olika områden, inte enbart för avancerade användare utan även för ”vanliga” användare.

Totalt lägger man till nio stycken så kallade starters, det vill säga händelser som används för att aktivera kommandon eller automationer. Dessa nya starters i kombination med nio nya funktioner och möjligheten att aktivera rutiner baserat på olika händelser ger användare att skapa en uppsjö av nya automatiseringar som anpassar sig efter vilka värden rutinen kan hämta från tillgängliga enheter. Exempel på sådana automatiseringar kan vara ”När temperaturen inomhus stiger över 25 grader, öppna fönstret och sätt på fläkten.” eller att starta en luftavfuktare när luftfuktigheten stiger även en viss procent.

De nya instruktionerna omfattar även funktioner för att avläsa om enheter är dockade eller ej (exempelvis robotdammsugare eller -gräsklippare), att få kompatibla enheter att söka efter programuppdateringar, och starta om enheter.

Även skriptredigeraren som vänder sig till avancerade användare som vill programmera egna funktioner har fått nya funktioner. Möjligheterna för kameror har byggts ut så att användaren kan utnyttja kamerahändelser som att identifiera paket, ansikten och djur.

De nya funktionerna i skriptredigeraren är dock tills vidare enbart tillgängliga som Public Preview och inte i en skarp version.