1
1
https://www.mobil.se/nyheter/google-genomfor-flera-forandringar-i-google-maps-appen
569889
Nyheter
falskt
Flera ändringar i Google Maps

Google genomför flera förändringar i Google Maps-appen

Ny vy och förändrade ruttval står på agendan.

Google fortsätter givetvis sitt arbete med att vidareutveckla Google Maps, och en funktion som redan har lanserads i Android-versionen av tjänsten är att man har börjat visa både gatuvy och kartan samtidigt på skärmen när Street View aktiveras. Fördelen med detta ska vara att användaren lättare ska kunna navigera och orientera sig genom att se både kartvyn i fågelperspektiv plus omvärlden i marknivå samtidigt. 

En annan nyhet som har börjat dyka upp, ännu hos ett väldigt begränsat antal användare så det handlar troligtvis enbart om en testfas, är att menyn för navigation har omarbetats. Det handlar främst om förändringar för att välja rutter för olika transportmedel. Istället för att ligga med en rad ikoner ovanför kartan visas i stället en flytande meny i botten som även visar mer information redan innan du väljer färdmedel. När eller ens om den här nya menyn kommer att lanseras till samtliga användare finns det ingen information om.

Ämnen