Satsar på egna säljkanaler

Hårdare styrning av telefonåterförsäljare på Telia

Återförsäljare får snart inte sälja abonnemang till Telias privatkunder via telefon.

Publicerad Uppdaterad

[Uppdaterad 140319-18:53]
Telia har undet ett års tid arbetat med förflyttningen av telefonförsäljning till egna kanaler. Den siste mars är arbetet klart, säger Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia, till Mobil Business. 
– Vår kanalstrategi innebär att vi själva ska bearbeta just konsumentsegmentet även om det tidigare skett genom utvalda återförsäljare, säger han.

Vad innebär förflyttningen till egna kanaler mer exakt?

– Det är lättare för oss som operatör att se kundens helhetsengagemang i form av mobilt, fast och tv och därmed ge kunden det bästa erbjudandet som finns vid varje tillfälle. Den möjligheten har inte återförsäljarna på samma sätt. Dessutom vill vi ha en bättre kontroll över hur telemarketingen går till och hur våra kunder blir bemötta, säger Larsson.

Det innebär däremot inte att Telia kommer att göra allt med egen personal, fortsätter han.
– Vi kommer även fotsättningsvis att arbeta med kontrakterade och godkända telemarketingbyråer, men skillnaden är att det sker en ännu hårdare styrning från vår sida och att de inte skapar sina egna uppdrag som återförsäljarna kunnat göra. Vidare att de kommer att arbeta i våra lokaler och i våra system. Även om det är externa telemarketingbyråer så ska de agera som om de vore anställda.  

Vilka återförsäljare berörs?
– Vi har avtal med många återförsäljare bestående av både kedjor och enskilda, så kallade fristående återförsäljare. Försäljning av abonnemang och tjänster mot privatpersoner kan ske via de kanaler som återförsäljaren har. Detta betyder att det finns återförsäljare som bara säljer via butik, medan många andra bedriver försäljning via butik, webb och telefon. Våra återförsäljare har dock möjlighet att fortsätta med att sälja via telefon mot företag.

Berör detta endast om telefonförsäljning?
– Ja. All annan försäljning i butik eller via webb fortsätter som vanligt, säger Hans G. Larsson.