PTS om operatörerna:

Informationen om täckning kan förbättras

Operatörerna bluffar när de redovisar mobil täckning, menar DN. Men enligt PTS uppfyller alla operatörerna idag täckningskraven som är förenade med respektive spektrumtillstånd. Frågan är då snarare om täckningskraven är rätt ställda, samt vilken information operatörerna är skyldiga att ge sina kunder, och därmed sina konkurrenter.

Publicerad Uppdaterad

Mobil täckning för smarta mobiltelefoner kan vara uppemot 20 procent sämre jämfört med traditionella mobiltelefoner. Operatörernas täckningskartor visar täckning för traditionella telefoner, något som de inte alltid berättar för sina kunder, skriver DN, och hänvisar till en beräkning som Post- och telestyrelsen, PTS, har gjort baserad på en dansk studie där ett tiotal mobiltelefoner testats i laboratoriemiljö. 

För bara två veckor sedan läxade upp it- och energiministern Anna-Karin Hatt mobiloperatörerna om just täckning, och missvisande löften kring vilka tjänster kunderna egentligen köper. 

Operatörer måste berätta vad som gäller

Det finns dock två problem här. För det ena uppfyller operatörerna de täckningskrav som är förenade med de respektive spektrumtillstånden. Och dessa täckningskrav går av rättssäkerhetsskäl inte att ändra på.

– I tillstånden ställer vi krav på hur mycket täckning som ska byggas, men vi ritar inte en täckningskarta som operatörerna ska följa, säger Urban Landmark, chef för Spektrumavdelningen på PTS, till Mobil.

För det andra är operatörerna inte skyldiga att berätta om skillnaderna mellan täckning för smarta mobiltelefoner, och täckning för traditionella mobiltelefoner, detta eftersom de uppfyller täckningskraven. Det är med andra ord helt upp till operatörerna att välja hur mycket information de vill ge sina kunder, och därmed sina konkurrenter. Frågan är snarare om den information de ger kunderna är så pass missvisande att det kan betraktas som falsk marknadsföring, som Anna-Karin Hatt flaggade för i sitt tal.

– Operatörerna gör faktiskt mer än vad som krävs av tillstånden: de bygger ut sina nät hela tiden och informerar kunderna om det. Det finns däremot två problem. De visar inte vita fläckar i områden som är täckta och det är något som de bör vara tydliga om. Det andra är att deras täckningskartor baseras på täckning för äldre telefoner som är mer känsliga. Men det berättar de inte heller om, säger Urban Landmark.

Frågan diskuteras av såväl PTS som Konsumentverket, där PTS tittar på abonnemangsfrågor och Konsumentverket på marknadsföringsfrågor.

Klagomål om täckning ökade 2012

Statistiken från Telekområdgivarna för år 2012 visar att antalet ärenden gällande mobil täckning har ökat till 318 klagomål, vilket kan jämföras med 233 klagomål under 2011. Det totala antalet klagomål gällande mobiltelefoni ökade också under perioden, till 2 781 från 2 173, motsvarande en ökning med cirka 30 procent. Mobil hemtelefoni och mobil täckning var de två största problemområdena, framgår av sammanställningen.

Vad gäller mobilt bredband kom det också in flera ärenden till Telekområdgivarna under 2012, sammanlagt 1 304 jämfört med 1 158 under 2011. Av dessa handlade 278 om täckningsproblem, jämfört med 244 året innan.

– Informationen i anslutning till operatörernas täckningskartor kan förbättras. Där bör tydligt framgå att täckningen kan vara begränsad på vissa plaster även inom områden som anges som täckta. Det blir då tydligare att konsumenterna behöver vara noggrannare med att kontrollera att täckning finns innan de ingår avtal med bindningstid, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna, i organisationens sammanställning för 2012.