1
1
https://www.mobil.se/nyheter/kammarratten-5g-auktionen-kan-aterupptas
569681
Nyheter
falskt
Häver inhibitionen

Kammarrätten: Svenska 5G-auktionen kan återupptas

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/Mast%204.jpg?itok=W6c5-1T6', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/Mast%204.jpg?itok=WP5BbDwu', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/Mast%204.jpg', w: 2000, h: 1333, title: ' ' },]
Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut att inhibera PTS villkor för 5G-auktionen, vilket betyder att den kan återupptas.

När Post- och Telestyrelsen utannonserade vilka som skulle få delta i auktionen av nya 5G-frekvenser till mobilnäten var det med villkoret att de deltagande operatörerna förband sig att inte använda Huaweis utrustning i näten. Detta överklagade Huawei, och förvaltningsrätten uppävde villkoret (inhibition) i väntan på ytterligare behandling av ärendet. Det gjorde att PTS pausade hela upphandlingen i väntan på att rätten skulle fatta beslut i frågan.

Nu har nästa högre instans, kammarrätten, beslutat att upphäva inhibitionen. Det betyder inte att man tagit ställning till om Huawei har rätt att vara med i mobilnäten eller ej ännu. Däremot gör man bedömningen att det allmäna intresset att komma vidare med 5G-auktionen väger tyngre än Huaweis intresse i denna fråga.

PTS välkomnar i ett pressmeddelande beslutet och uppger att de kommer att återuppta auktionen i närtid. Då de först måste ta kontakt med de deltagande aktörerna kommer man däremot inte hinna påbörja auktionen nu i december.

Ämnen