Bristfällig information från företag

Kan vara lagbrott att sälja 2G och 3G-produkter

Ett flertal butiker säljer produkter som bara fungerar med 2G och 3G trots att näten håller på att släckas.

De gamla 2G- och 3G-näten håller på att stängas ner, och ska vara helt avvecklade före årsskiftet 2025/2026. Trots detta säljer många företag fortfarande utrustning som enbart fungerar med 2G- och 3G utan att informera kunderna om att produkterna snart blir obrukbara. Det visar en undersökning som har gjorts av Konsumentverket.

Myndigheten har undersökt 36 företag, och 17 av dessa företag säljer utrustning som enbart fungerar med 2G- och 3G- näten. Det handlar bland annat om mobiltelefoner, antenner, GPS-spårare och smartklockor. Enligt Konsumentverkets bedömning bryter dessa företag distansavtalslagen och marknadsföringslagen när de inte tydligt berättar att varorna inom kort antingen kommer att förlora funktionalitet eller bli obrukbara. Konsumentköplagen kan dessutom ge konsumenter rätt att häva köpet mot bakgrund av bristande information.

I ett pressmeddelande säger Konsumentverket att granskningen ska skickas till berörda företag och branschorganisationer, och man säger att man förutsätter att företagen kommer att rätta sig frivilligt. Man kommer att följa upp hur företagen rättar sig efter reglerna, och öppna tillsynsärenden mot de företag som inte rättat sig.