Nytt regeringsbeslut

Krav på information om mottagning

[UPPDATERAD 20130801– 15:36] Konsumenterna bör få tydligare information kring mobiltäckning och mobiltelefoners mottagningsegenskaper innan de tecknar ett mobilabonnemang. Det anser regeringen, som nu gett Konsumentverket och Post- och telestyrelsen i uppdrag att föreslå hur informationen kan förbättras.

Publicerad Uppdaterad

Operatörernas information om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagningsegenskaper är inte tillräckligt tydlig. Operatörernas täckningskartor ska också vara rättvisande. Konsumentverket och Post- och telestyrelsen, PTS, har nu fått två nya uppdrag av regeringen för att komma till rätta med de påstådda bristerna.

– Under våren har många konsumenter, i olika delar av landet, tydligt beskrivit brister i mobiltäckningen. Det är ett tecken på att de mobila tjänsterna snabbt blivit väldigt viktiga för oss konsumenter, i jobbet och i vårt vardagsliv. Ofta har telebolagen lovat bättre täckning än vad de kunnat hålla. […], säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande idag.

PTS stickprovsmätningar tyder på brister

Stickprovsmätningar som PTS nyligen genomfört visar bland annat att operatörers utlovade täckning inte alltid överensstämmer med den av PTS uppmätta täckningen. I många fall når de av operatörerna angivna upp-till-hastigheterna inte de av PTS uppmätta medelhastigheterna eller de uppmätta maxhastigheterna. Vidare tyder uppkopplingsförsök för taltjänster med sex olika mobiltelefoner på att smartphones presterar något sämre än traditionella mobiltelefoner.

Källa: Post- och telestyrelsen

UPPDATERAT: För sin del kom Konsumentverket fram till i en rapport att det är just området mobiltelefoni som konsumenter finner som mest problematiskt.

Två olika uppdrag

För att komma till rätta med problemen ska Konsumentverket och PTS föreslå hur operatörernas information till konsumenterna om mobiltäckning och mobiltelefoners mottagningsegenskaper kan bli tydligare. För det andra ska de överväga om myndigheterna behöver få "bättre möjligheter för att kunna utöva nödvändig tillsyn på marknaden". I synnerhet kan detta handla om ökade befogenheter till Konsumentverket kring marknadsföringslagen.

Regeringsbeslutet, med ytterligare information kring de två olika uppdragen, har fattats men inte expedierats ännu. Vi återkommer med mer information när detta skett. UPPDATERAT: Uppdragen ska redovisas till näringsdepartementet den 31 mars 2014.

PTS rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning kan du läsa i sin helhet här