Guide: Mobilize your business

Kroppsburna prylar: Mer än stegräknare

Foto: Apple
Foto: Apple

Marknaden för wearables är i en stor expansionsfas. Konsumentapplikationer är bara början – företagstillämpningar kommer att bli allt fler.

Publicerad Uppdaterad

Marknaden för kroppsburna saker, såsom uppkopplade glasögon eller smarta klockor, är ung men samtidigt mycket dynamisk. Analysfirman Smartwatch Group spår att det säljs 800 miljoner smarta klockor år 2020. Siffran motsvarar 50 procent av alla klockor som kommer att säljas då.

Sedan Google offentliggjorde sin första prototyp av Google Glass 2012 har en rad andra tillverkare, bland dessa Samsung, Olympus och Sony, visat upp egna prototyper. Någon kommersiell produkt väntar vi fortfarande på men trenden med kroppsburna prylar öppnar många möjligheter vad gäller tillämpningar.

Nya tillämpningsområden runt hörnet
Klockor som hittills kunde liknas vid glorifierade steg- och pulsräknare håller på att utvecklas till regelrätta mät- och kollaborationsverktyg, inte bara för konsumenter utan även på företagsmarknaden. Inom vården börjar man exempelvis se patienter med uppkopplade klockor som skickar hälsodata till vården. Vad gäller uppkopplade glasögon kan man tänka sig kirurger som snabbt behöver få visuell hjälp av andra läkare eller slå upp en bild eller information eller varför inte någon inom militären som behöver hjälp mitt i en kritisk manöver?

– Visionärer runt om i världen har börjat komma på intressanta smartklockeapplikationer, från flygbolag i Spanien till banker i Nya Zeeland, till mobila betalningsleverantörer i Kina och dataanalytiker i San Francisco, säger Pascal Koenig, VD för Smartwatch Group.

Från fokus på hårdvara till fokus på mjukvara
Den kanske mest intressanta trenden inom kroppsburna prylar är just att mjukvaran istället för hårdvaran blir den viktigaste differentieringsfaktorn framöver. Redan idag arbetar 30 000 utvecklare med smarta klockor, enligt Smartwatch Group, som beräknar att siffran ökar till 100 000 innan året är slut.

Och vad gäller just mjukvara blir det spännande att se när Apple aktiverar betalningstjänsten Apple Pay i Apple Watch, som planeras bli lanserad under första kvartalet 2015. Klockans design har, i motsats till många befintliga klockor på marknaden, dessutom potential att locka en hittills bortglömd målgrupp: kvinnor.