Dålig information i topp

Lista: svenskarnas operatörsproblem

Marjan Lazarevski

Trots lagändringar fortsätter klagomålen att välla in till PTS.

Publicerad Uppdaterad

Krånglig information, bristande kvalitet, vilseledande marknadsföring och problem vid operatörsbyte. Det toppar svenskarnas problem med operatörerna, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Konsumenternas situation på telekommarknaden”.

Rapporten, som ska ligga till grund för PTS fortsatta granskningar av telekommarknaden de närmaste åren, bygger på en sammanvägning av myndighetens egna undersökningar och information från andra svenska och utländska myndigheter och organisationer.

Under flera års tid har problem med transparens, marknadsföring och kvalitetsaspekter (till exempel täckning och driftsavbrott) dominerat PTS klagomålsstatistik. Att dessa problemområden hamnar i topp i undersökningen är därför inte förvånande, skriver PTS.

– Resultaten av undersökningen visar dock lite överraskande att problem med operatörsbyten fortfarande är stora, fortsätter man.

Nya lagar har inte hjälpt
PTS förvåning över att operatörsbyte kvalade in på listan beror på de lagändringar som trädde i kraft 1 maj i år, vilka innebär att uppsägningstiden för konsumentavtal får vara maximalt en månad samt att operatören utan kostnad måste ta bort operatörslåset vid bindningstidens slut. Nu består dock klagomålen i att 24-månadersavtalen för mobilabonnemang omöjliggör för konsumenter att byta operatör om man exemplevis är missnöjd med täckningens kvalitet. 

– Samtidigt som arbetet med transparens, kvalitet och marknadsföring prioriteras, bör därför underlättande av operatörsbyten fortsatt vara en mycket viktig fråga för PTS. Detta arbete kan även behöva drivas på EU-nivå, konstaterar man.

DE FYRA STÖRSTA OPERATÖRSPROBLEMEN ENLIGT PTS
1. Transparens:
svårigheter att ta del av eller förstå information om bland annat priser och innehåll i erbjudanden. Inkorrekt, ofullständig eller vilseledande information vid telefonförsäljning. Problem med att förutse och beräkna kostnader utomlands.
2. Kvalitet: bristande täckning, både på landsbygd men också inomhus i storstadsregioner, och avbrott.
3. Marknadsföring: aggressiv eller vilseledande marknadsföring leder ofta till köp som man är missnöjd med, eller rentav avtal som man inte förstått att man ingått. 
4. Operatörsbyten: problem bland annat till följd av aggressiv marknadsföring där konsumenter ofrivilligt byter operatör, och där det fungerar dåligt att byta tillbaka. Konsumenter fast i 24-månadersavtal. Fortsatta problem med nummerflytt vid operatörsbyte.