Tema: Mobila betalningar

"Mobilbetalningar ökar starkt hos PayPal"

Under de senaste åren har mobila betalningar fått stor uppmärksamhet. I veckans tema på Mobil.se har vi tittat närmare på ett antal aktörer och lösningar för mobila betalningar som finns redan i dag. Först ut är PayPal, vars betallösning används av 10 000 handlare i Skandinavien.

Publicerad Uppdaterad

Mobila betalningar har varit mycket uppmärksammade under senaste två åren, främst för att alla vill vara med – bankerna, kreditkortsföretag, operatörer och en rad nya aktörer. Resultatet blir att det i dag finns en rad försöksverksamheter, men ingen lösning som används överallt, av alla. Befintlig e-handel flyttar samtidigt in i mobilen. I och med att allt fler alltid ha mobilen med sig och att det går att använda den för att genomföra transaktioner finns det tveklöst potential för att betala med mobilen framöver. I veckan tittar vi närmare på ett antal aktörer och lösningar, med utgångspunkten i den konkreta nyttan som finns för privatpersoner och företag i Sverige redan i dag. Vi blickar även framåt och ger vägledning kring framväxande trender.

Mobilbetalningar ökar kraftigt

Den första aktören som vi talat med är PayPal, vars betalningslösning i dag används av 10 000 handlare i Skandinavien, med sammanlagt en miljon aktiva användare i regionen. Vi har talat med Daniel Aronowitsch, skandinavisk säljchef på PayPal. Vi går också igenom en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av PayPal, och som publicerades i dag. Resultaten ger oss några svar kring svenskarnas inställning till mobila betalningar. Undersökningen visar på ett antal mindre skillnader när det gäller kvinnor och män, yngre och äldre målgrupper samt mellan Stockholm och resten av landet vad gäller inställningen till att betala med mobilen. Den mest konkreta fördelen som användningen av PayPal medför är, enligt Aronowitsch, att företag erbjuds en mobil betalningsprocess som ökar försäljningen samt kommunicerar till sina kunder att de bryr sig om den växande mobila kundgruppen.

– Andelen mobila PayPal-betalningar i Skandinavien har mer än dubblats från förra året vid samma tid. Det är en kraftigt ökande andel, och vi ser samma positiva trend inom i princip alla segment. Dock ligger vissa branscher över genomsnittet, såsom exempelvis hemelektronik, digitala varor, och kläder, säger Daniel Aronowitsch.

Daniel Aronowitsch, PayPal

Säkerhet viktig fråga

Enligt Googles smartphone-undersökning Ourmobileplanet står PayPal som betalningsmetod för över 20 procent av alla mobila betalningar i Skandinavien.

En tydlig skillnad mellan yngre och äldre målgruppernahandlar om hur man värdesätter mobilen och plånboken. 18–34 åringarna skulle hellre glömma plånboken än mobilen hemma mellan 35–55+ åringar tycker tvärtom. Överlag verkar dock svenskarna inte riktigt ha bestämt sig om det är intressant eller ej att betala med mobilen. Hela 39 procent av respondenter svarar ”kanske” på frågan ”Skulle du handla (mer) med din mobiltelefon förutsatt att det var lika enkelt och tryggt/säkert som att betala på ett traditionellt sätt”. Det är också fler som svarar ”nej” på frågan än det är som svarar ja, även om skillnaden är minimal, med 31 procent som svarar ”nej” respektive 28 procent på ja-sidan.  Dessa 28 procent som svarar ja är intressanta att ta vara på, enligt Daniel Aronowitsch. 

– Jag har träffat hundratals e-handelsföretag under det senaste året, och gemensamt för dem alla är att de har en kraftigt ökande besökstrend från mobila enheter.

Denna publik är ofta på språng och eftersöker möjligheten att uträtta sina köppärenden via mobilen, exempelvis på väg hemfrån jobbet. Det är såklart viktigt att som säljande företag ta fasta på denna trend, och erbjuda möjligheten för denna kundgrupp att enkelt och säkert kunna slutföra sina köp hos just dem. Annars går kunderna någon annanstans där de kan uträtta sina köppärenden; resultatet är ett förlorat köp, säger han.

Säkerheten, som ofta uppmärksammats som en av de största bromsklossorna för framväxten av mobila betalningar, verkar svaranden inte så oroliga för. Endast tio procent av samtliga svaranden säger nämligen att de inte känner sig trygga med att betala med mobilen och aldrig vill göra det. Utanför Stockholm och i åldersgruppen 55+ är det fler som inte känner sig trygga med det – 14 procent i både grupperna – vilket inte är en mycket stor skillnad.

Tvåstegs-verifiering

PayPal sparar användarnas uppgifter och gör det enkelt att, med hjälp av e-postadressen och ett personligt valt lösenord, genomföra köpp utan att behöva skriva ner eller dela med dig av kort- eller bankuppgifter. Vad gäller enkelheten säger PayPal att företaget jobbar med att ”minska friktionen vid köp” och låter användare genomföra ett köp med två steg: Identifiering via användarnamn och lösenord, bekräftelse av köpet.

– Ett köp skall inte behöva vara svårare än så, säger Aronowitsch.

Tittar man närmare på vilka situationer där respondenterna tycker att det skulle passa bättre att betala med mobilen än med andra betalningsmedel ligger ”betalning för parkering” – en beprövad tjänst som redan finns tillgänglig på många orter runt om i landet – högst upp. I snitt är det 47 procent som tycker att mobilen skulle passa bättre för betalningen av parkeringsavgifter.  Många tycker att mobilen skulle passa bättre där det bara finns möjlighet att betala med kontanter (39 procent) samt i situationer där det handlar om belopp upp till 1000 kr (33 procent). Enbart fem procent tycker att mobilen är bättre än traditionella betalningsmedel vad gäller transaktioner över 1000 kr. I åldersgruppen 35–44 är det en högre andel – 11 procent – som tycker att mobilen skulle passa bättre i den situationen.