https://www.mobil.se/nyheter/mobiler-tervinns-knappt
285223
Nyheter

Mobiler återvinns knappt

Lagstiftarna hänger inte med utvecklingen. Trots att Sverige är ett av världens mobiltätaste länder, med drygt fem miljoner abonnemang registrerade vid millennieskiftet, finns ännu inga som helst lagar som reglerar återvinning av mobiltelefoner.

De små insamlingar som finns har startats frivilligt, dels av Mobiltelebranschen och dels av kommunerna, enligt Dagens Nyheter.

Enligt en studie av Chalmers tekniska högskola har cirka 150 000 mobiler återvunnits de senaste tre åren.

Ett frivilligt system finns i dag. Det går ut på att mobilleverantör, operatörer och återförsäljare delar på kostnaderna för insamling och återvinning. Förra året samlade man in 20 000 telefoner, ett något blygsamt antal, minst sagt.

Systemet, som kallas Returtelefoni, går ut på att de butiker som är anslutna tar emot din gamla mobiltelefon utan kostnad - om du köper en ny samtidigt.

Den 1 juli 2001 träder lagen om producentansvar för elektroniska och elektriska produkter i kraft.

Men lagen är förhållandevis svag - då den innebär att den som tillverkar, importerar eller eller säljer elprodukter i Sverige är skyldig att ta emot uttjänta elprodukter utan kostnad - men bara så länge du samtidigt köper en ny.

Samtidigt kommer det troligen bli möjligt att lämna sin gamla mobil till kommunernas återvinningsstationer. Utan krav på nyköp.