Överenskommelse med Konsumentverket

Mobiloperatörerna lovar bättre täckningskartor

[{"msrc":"","src":"","osrc":"https:\/\/www.mobil.se\/","besk":"","w":1501,"h":1002,"title":""}]

Mobiloperatörerna har ingått en branschöverenskommelse med Konsumentverket om förbättringar av deras täckningskartor.

Publicerad Uppdaterad

Går man in på operatörernas hemsidor kan man klicka sig fram till kartor över deras mobiltäckning med GSM, 3G och 4G. Men den som sedan anlitat operatören har kanske märkt att kartan inte överensstämmer med verkligheten. Det beror bland annat på att kartorna utgår från äldre mobilers mottagning; dagens smartphones har ofta betydligt sämre mottagning. Något som kanske inte operatörerna kan lastas för, men informationen om täckning är missvisande likafullt. Post & Telestyrelsen har under det senaste året utfört stickprovskontroller och konstaterat att operatörernas täckningskartor är bristfälliga.

Nu har de fem operatörerna med egna nät (Telia, Tele2, Telenor, Tre, Net1) ingått en överenskommelse med Konsumentverket om att förbättra sina täckningskartor på avgörande punkter.

– Det är väldigt bra att operatörerna ingått den här branschöverenskommelsen och att de nu tydligt åtar sig att förbättra de täckningskartor som de visar för sina kunder. Hur täckningen är, är en av de viktigaste pusselbitarna när mobilkonsumenterna väljer sitt mobilabonnemang. Därför måste täckningskartorna vara begripliga och stämma överens med verkligheten. Förutsatt att operatörerna nu gör det de har förbundit sig till kommer både de och mobilanvändarna att bli vinnare på den här överenskommelsen, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Överenskommelsen innebär att mobiloperatörerna åtar sig att, senast den 1 januari 2015, bland annat ge bättre information om vad täckningskartan visar, att ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna samt att se till att deras täckningskartor är mer jämförbara med varandra. Operatörerna förbinder sig också till att ge tydligare information om vilken mottagningsförmåga olika mobiltelefonmodeller har, och att deras marknadsföring inte ska ställa ut löften om täckning som inte stämmer med verkligheten.

Branschöverenskommelsen innebär dessutom att Konsumentverket får bättre möjligheter att utöva tillsyn både vad gäller operatörernas täckningskartor och deras marknadsföring av täckning och hastigheter.