Stor ökning på ett år

Nu har 9 av 10 svenskar 5g

5g-täckningen i sverige har ökat dramatiskt på ett år, Men Post & telestyrelsen är ändå inte nöjda.

Post & Telestyrelsen har sammanställt hur väl landet uppfyller regeringens bredbandsstrategi, och ett konstaterande är att 5g-täckningen ökat markant på bara ett år. Vid slutet av 2023 hade 90 procent av Sveriges befolkning 5g där de bor. För ett år sedan var siffran bara 57 procent. I glest bebyggda områden har 67 procent 5g-täckning, mot 29 procent året innan. Orsaken är bland annat att man i samband med att man stänger ner de äldre mobilnäten med GSM och 3g uppgraderar befintlig täckning till 5g.

Däremot anser PTS att man misslyckats att helt uppfylla regeringens bredbandsmål. Enligt dessa skulle 2023 hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. Det handlar då om till exempel vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. 95 procent av dessa områdens yta hade mobiltäckning som uppfyllde målet 2023.

Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår. Enligt PTS är det samtidigt i dessa ytor som täckningen ökar snabbast. PTS har i sina täckningskrav i två frekvensband (2,1- respektive 2,6 GHz) särskilt riktat in sig på att under kommande år ytterligare förbättra täckningen längs högtrafikerade järnvägssträckor.