Apple vägrar tumma på krypteringen

Ny brittisk lag kan få Apple att stänga Facetime och Imessage

Storbritannien kan komma att införa en ny lag angående säkerhet online, vilket har lett till protester från bland andra Apple.

Publicerad Uppdaterad

Det förhöjda tonläget handlar en revidering av den brittiska lagen ”investigatory powers act” från 2016. Revideringen kallas ”online safety bill”, och som lagförslaget ser ut nu så omfattar det bland annat att myndigheter ska kunna kräva att säkerhetsfunktioner stängs av utan att användare meddelas om detta. Då allt fler meddelandetjänster erbjuder så kallad ”end to end encryption” eller E2EE skulle det innebära att leverantörerna av meddelandetjänsterna skulle behöva förändra säkerheten genom att ta bort E2EE (där inte ens leverantören kan läsa det som skickas) eller skapa bakdörrar som kringgår säkerheten.

Ett flertal leverantörer av meddelandetjänster inklusive Apple och Signal har protesterat mot detta. Apple går ut steg längre och konstaterar att man inte kommer att göra ändringar i säkerhetsfunktioner specifikt för ett land, vilka skulle försvaga en produkt för alla användare globalt. Istället säger Apple att man kommer att stänga ned tjänster som Imessage och Facetime i Storbritannien om lagen träder i kraft.