Samhällsmaster och 700 MHz

PTS: 11 punkter som ska ge bättre mobiltäckning

Fler frekvenser och så kallade "samhällsmaster" är några av förslagen i den lista som Post- och telestyrelsen överlämnat till Näringsdepartementet.

Publicerad Uppdaterad

Post- och telestyrelsen har till Näringsdepartementet överlämnat ett förslag på 11 punkter på hur man långsiktigt ska kunna förbättra den svenska mobiltäckningen. Två av de intressantare punkterna är att gå vidare med att göra 700 MHz-bandet till en mobilfrekvens, och att börja med så kallade "samhällsmaster", där kommunerna sätter upp egna master som operatörerna får utnyttja på lika villkor.

– Det här är välkomna förslag och en välkommen plan, som jag nu kommer gå igenom mycket noga. Men redan nu kan jag ge besked om att regeringen kommer ta sig an förslaget om så kallade ”samhällsmaster” så snabbt vi kan. Vi vet att det finns många kommuner som äger byggnader, där det redan finns el och fiber framdragen, som borde kunna användas för att erbjuda mobiloperatörer att, på lika villkor, sätta upp sina basstationer. Det skulle vara ett bra sätt för många kommuner att, till en väldigt låg kostnad, kunna bidra till bättre mobiltäckning hemma hos sig, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

PTS punktlista i korthet lyder:

1. Gå vidare med tilldelningen av det så kallade 700 MHz-bandet (som regeringen öronmärkte för att i framtiden användas för mobilt bredband, i ett regeringsbeslut i februari i år) för att få bättre mobiltäckning
2. Se över möjligheten att jobba med så kallade ”samhällsmaster” i kommunerna, som ett sätt för lokala aktörer att kunna bidra och främja täckningen framför allt i glesbygd,
3. Jobba vidare med åtgärder för att förbättra inomhustäckningen
4. Stärk uppföljningen av mobiltäckning genom tillsyn och mätning
5. Ge stöd till regionalt arbete med mobil- och bredbandsfrågor
6. Vidta åtgärder för ökad robusthet i mobilnäten inklusive hantering av elstörningar
7. Förbättra informationen till konsumenter på mobil- och bredbandsmarknaden
8. Utred förutsättningarna för bredband och IP-telefoni via satellit
9. Träffa en branschöverenskommelse om miniminivåer för fibernät
10. Gör en samlad insats för att minska problem med att använda betalterminaler i mobila kommunikationsnät
11. Använd mer frekvenser för att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.

En detaljerad genomgång av punkterna finns i en PDF från PTS som du kan ladda ned här.

Källa