Täckning åt alla

PTS: Täckningsskrav i stället för samhällsmaster

[{"msrc":"","src":"","osrc":"https:\/\/www.mobil.se\/","besk":"","w":1501,"h":1002,"title":""}]

Post- och Telestyrelsen tror att krav på operatörerna kan ge samma effekt som samhällsmaster på landsbygden.

Publicerad Uppdaterad

Under sommaren har mobiltäckningen på landsbygden varit en het fråga. Dels handlar det såklart om det uppenbara att såväl samtal som data ska fungera överallt av ren bekvämlighet och av säkerhetsskäl, men det har även kopplats ihop med hur samhällsfunktioner ska fungera. Sveriges Radio tog upp under sommaren upp en Stugby utanför Hede i Härjedalen som exempel. Där fanns det i bästa fall datatäckning med Edge-hastighet och att betala en enda räkning kunde ta uppåt 45 minuter. Närmaste Bank ett par mil bort i centrala Hede har liksom övriga banker i landet dragit ner, vilket gör att du enbart kan betala räkningar hos dem om du är kund, annars hänvisas du till bankernas internettjänster eller korrekt bank ännu längre bort. 

På så sätt har mobiltäckningen inte bara blivit en fråga om att kunna ringa eller att kunna slökolla Facebook, utan även viktig för mer grundläggande funktioner i samhället.

Det är den typen av problematik som Post- och Telestyrelsen nu vill försöka komma åt. Frågan står mellan krav på operatörerna och så kallade samhällsmaster, där staten går in och säkrar täckningen på vissa orter där operatörerna inte bygger ut. I ett pressmeddelande belyser de problematiken och deras egen slutsats.

-    Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.

Genom krav på täckning mot operatörerna hoppas således PTS att behovet av samhällsmaster ska bli betydligt mindre på alla platser i landet där samhällsmaster varit på tal. Färre eller inga samhällsmaster betyder en mindre kostnad för regeringen. Då regeringen gett PTS i uppdrag att se över hur en sådan finansiering skulle gå till känns PTS slutsats om operatörskrav vettig ur den synvinkeln, men samtidigt nämns inga tidsplaner för när utsatta delar av befolkningen kan åtnjuta en fungerande mobiltäckning.