Inga workarounds

Samtalsinspelning blockeras i Android 9.0 Pie

Med hänvisning till den personliga integriteten har Google stängt av möjligheten att spela in telefonsamtal.

Publicerad Uppdaterad

Inspelning av telfonsamtal har alltid varit ett känsligt kapitel när det gäller smartphones. I många länder är samtalsinspelning olagligt utan bägge parters samtycke (i Sverige räcker det med att den ena är införstådd med att samtalet spelas in för att det ska vara lagligt), samtidigt som möjligheten att spela in telefonsamtal underlättar för många yrkesgrupper. Inspelning som ligger dold i bakgrunden kan förstås användas för att spionera på en telefons användare också.

Det är framför allt det senare som gjort att Google successivt gjort det svårare för tredjepartsutvecklare av inspelningsappar (en dörr som Apple över huvud taget aldrig öppnat i Iphone) att utföra sin uppgift. I och med Android 9.0 Pie stänger de dörren helt. NLL, utvecklarna av inspelningsappen ACR konstaterar att det inte längre finns något sätt att kringgå begränsningarna. Företaget rekommenderar att man sätter telefonen i högtalarläge och spelar in det omgivande ljudet, men ljudkvaliten blir förstås betydligt sämre då.

Det finns vissa tecken som tyder på att Google är medvetna om att man slänger ut barnet med badvattnet och är beredda att tillåta samtalsinspelning förutsett att telefonens användare ordentligt har godkänt det, men en sådan förändring lär i så fall dröja till nästa års Androidversion.

Det finns förstås andra lösningar för samtalsinspelning än appar, till exempel headset med inbyggd inspelningsfunktion, men det är givetvis inte lika smidigt som att ha en app på telefonen. Har du vant dig vid denna smidighet för samtalsinspelning i jobbet kan det alltså vara värt att tänka sig för innan du installerar Android 9.0 Pie när din mobil får uppdateringen.

Källa