Billigare mobiler

Undersökning: Hållbarhet och pris blir viktigare

Undersökningar som gjorts av GSMA visar vilka prioriteringar som blivit viktiga för smartphoneanvändare.

Publicerad Uppdaterad

Analytiker på GSMA har gjort prognoser för hur smartphoneanvändandet ser ut framöver utifrån några undersökningar som gjorts bland globala smartphoneanvändare. Dels ökar intresset för 5G hos konsumenterna men samtidigt har den ekonomiska situationen i världen gjort att användare har börjat byta telefon mer sällan. Från att ha samma telefon i ungefär två år till att nu byta ungefär vart tredje år. Enligt en rapport ska även prissättningen vara en viktigare faktor när man väljer en ny telefon. Något som kan få operatörer och återförsäljare att behöva konkurrera mer med pris än med funktioner. 

De genomsnittliga priserna på 5G-telefoner har också sjunkit med ungefär en tredjedel mellan det första kvartalet 2019 och det fjärde 2020, vilket så klart gjort att konsumentintresset ökat för dessa modeller. 

En undersökning där drygt 14000 smartphoneanvändare tillfrågats höll de batteritid som den viktigaste egenskapen hos en smartphone. Hållbarheten låg på en andraplats, tätt följd av säkerhet och kamerakvalitet hamnade på en fjärdeplats. 

Undersökningen visade också att allt fler (21 procent) användare nu också hade någon form av tillbehör till sin smartphone (klocka, hälsoband osv) från samma tillverkare vilket gjorde att de kände en större märkeslojalitet än tidigare. 

Källa