https://www.mobil.se/nyheter/whatsapp-slutar-stjala-backuputrymme-fran-google-drive
565728
Nyheter
Nytt avtal klart

Whatsapp slutar stjäla backuputrymme från Google Drive

[{ msrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/teaser-705/public/skarmavbild_2018-08-16_kl._15.20.51.png?itok=j6iZO5Hm', src: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/skarmavbild_2018-08-16_kl._15.20.51.png?itok=8CZH9u1q', osrc: 'https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/skarmavbild_2018-08-16_kl._15.20.51.png', w: 910, h: 483, title: ' ' },]
Den Facebook-ägda meddelandetjänsten Whatsapp har träffat ett avtal med Google som innebär en trevlig nyhet för alla Android-användare, nämligen att de säkerhetskopior av konversationer som lagras på Google Drive inte längre kommer att räknas bort från lagringsutrymmet.

Den som använder Whatsapp kanske inte har tänkt särskilt mycket på saken, men säkerhetskopior av konversationerna kan på sikt komma att ta upp en hel del plats på Google Drive. Det handlar förstås oftast om tämligen lite data, men med tiden kan mängden byggas på och börja inkräkta på lagringsutrymmet i Google Drive på ett sätt som märks, inte minst om man använder gratisversionen av tjänsten och därmed har förhållandevis lite utrymme till förfogande. Men nu har Whatsapp träffat ett avtal med Google som förvisso innebär att all konversationsdata fortfarande sparas hos Google, men att utrymmet inte dras från användarnas kvot på Google Drive. 

Raderas efter ett år

Det finns dock en detalj som man bör ha i åtanke, och det är att backupdata som inte uppdaterats på mer än ett år kommer att raderas helt och hållet. Förändringen träder i kraft med start den 12 november, och innan dess rekommenderar Whatsapp att användarna gör manualla säkerhetskopior av sin data för att undvika att något går förlorat.