Annons

Mer pengar, färre annonser

X arbetar med nya prenumerationer

Det kan bli möjligt att använda X utan några som helst annonser, men du kommer att få öppna plånboken.

Just nu finns det två olika versioner av X (före detta Twitter) – gratisversionen, samt X Premium som ger tillgång till extrafunktioner som längre texter, redigeringsmöjligheter med mera. Nu har dock kodgrävare upptäckt programkod i X-appen som tyder på att X kan komma att bryta upp prenumerationstjänsten till tre delar benämnda Basic, Standard och Plus.

Programmeringen avslöjar inte speciellt många detaljer om vad som kommer att skilja de tre versionerna åt, bortsett från en detalj; Basic kommer att visa den fulla mängden annonser, Standard häften så många annonser, medan Plus inte kommer att visa några annonser alls.

Det framgår inte vad det kommer att bli för prisskillnader, i vilken av de tre som befintliga användare kommer att hamna, eller när förändringen är tänkt att genomföras.

 

X fick även rubriker nyligen då företagets nuvarande VD Linda Yaccarino talade på Vox Medias konferens Code 2023. Vid ett tillfälle visade Yaccarino upp sin iPhone för publiken för att visa sina favoritappar, varvid folk lade märke till att hon inte hade X-appen bland dessa. Detaljen att Yaccarino saknade appen på startskärmen ledde till en hel del negativa effekter för företaget, inte minst eftersom meta-appar som Instagram och Facebook fanns på skärmen.