1
1
https://www.mobil.se/partner/en-gratis-vpn-for-mobilen-ar-det-en-bra-ide
569883
Partner
falskt
Annons från VPNBasen

En gratis VPN för mobilen: Är det en bra idé?

Alltfler svenskar väljer att teckna sig för en VPN-tjänst, som krypterar och i förlängningen anonymiserar din internetuppkoppling. Det finns idag ett tjugotal VPN-aktörer som presterar väl, och tusentals gratis-VPN-tjänster som lovar att hålla dig anonym utan kostnad.
Publicerad: 3 feb 2021 - 08:00

Det låter väl helt perfekt - att slippa betala för någonting som man lika gärna kan ladda ner gratis!

Sanningen är dock att de VPN-tjänster som är gratis antingen är farliga, alternativt enbart agerar glorifierad språngbräda till den kostnadsbelagda premiumversionen. Det är dyrt att erbjuda en säker VPN-tjänst. Marknadsföring, VPN-servrar, applikationsuppdateringar och implementering av nya och mer säkra krypteringsalgoritmer kostar pengar.

Premium-VPN-tjänsterna täcker sina kostnader och uppnår lönsamhet tack vare månadsavgifter som i regel ligger på cirka 20 till 70 kronor månatligen. Men gratis-VPN-tjänsterna då? Hur tjänar de pengar?

Som VPNBasen, som är en jämförelseportal för VPN, pekar på tjänar gratis-VPN-tjänsterna pengar genom att ägna sig åt oetiska affärsmodeller likt försäljning av användardata samt genom att infektera användarnas enheter med skadlig kod.

I den här informationsartikeln pratar vi mer om vilka VPN-tjänster som existerar, på vilka sätt gratis-VPN-tjänsterna underpresterar samt hur man väljer en bra VPN-tjänst för mobilen.

Tre typer av VPN-tjänster existerar

I dagsläget kan VPN-alternativen delas in i tre grupper.

1. Premium-VPN-tjänster

Dessa VPN-aktörer tar ut en fast månadskostnad. Inga känsliga loggar sparas, och kvaliteten är genomgående hög med få undantag. ExpressVPN, Cyberghost och Surfshark är tre exempel på VPN-aktörer som enbart erbjuder premium-VPN-uppkopplingar.

2. Freemium-VPN-tjänster

Är gratis, men samtidigt begränsade på uppenbara sätt. Den mest påtagliga begränsningen består ofta av datatak på från 0,5 till 10 GB. Utöver datataken är hastighetsbegränsningar vanligt förekommande. Det är alltid premiumanvändarna som betalar för freemiumanvändarna, som i regel gör mer skada än nytta.

Mer specifikt tar freemiumanvändarna upp serverresurser och belastar kundsupportavdelningen. Det medför att de premiumanvändare som faktiskt betalar för tjänsten får en ta del av en marginellt sämre VPN-tjänst.

TunnelBear VPN och Windscribe VPN är två välkända VPN-aktörer inom freemiumsegmentet.

3. Gratis-VPN-tjänster

Är kostnadsfria och kompenserar sina löpande utgifter genom att antingen sälja användardata till reklambolag, alternativt infektera din enhet med skadlig programvara. Urban VPN, Psiphon VPN och Hola VPN är tre välkända aktörer inom gratis-VPN-segmentet.

5 nackdelar med en gratis VPN för mobilen

1. Spionprogram är vanligt förekommande

Enligt en studie som den australiska myndigheten CSIRO publicerat (PDF) innehåller omkring 40 % av gratis-VPN-tjänsterna skadlig programvara, likt spionprogram eller virus. Det mest vanligt förekommande spionprogrammet sparar din webbhistorik, så att VPN-aktören kan sälja den informationen till reklambolag.

2. Tvetydliga användaravtal

När det i användaravtalet för en gratis VPN står: "ibland kan vi sälja vidare information till samarbetspartners", då säljer de vidare dina uppgifter. Ordet "kan" utgör i detta sammanhang enbart rättsligt fint, med syfte att lura dig.

3. Stöld av bandbredd är vanligt förekommande

Gratisaktören Hola VPN är egentligen ingen VPN, utan ett p2p-nätverk som lägger beslag på användarnas bandbredd för att via ett systerföretag sälja den vidare till företagskunder. Hola VPN tar ej heller ansvar för vad företagskunderna gör med din bandbredd.

4. Du kan inte låsa upp Netflix eller BBC iPlayer

Netflix amerikanska utbud är mer än dubbelt så stort i jämförelse med det svenska, och ett flertal premium-VPN-alternativ ger dig möjlighet att låsa upp det fullständiga utbudet. Gratis-VPN-tjänsterna är dock så pass begränsade att denna manöver omöjliggörs.

5. Låga hastigheter

Då de VPN-tjänster som är gratis inte får in pengar via månadsavgifter är serveroptimeringen i regel undermålig. Att kunna surfa anonymt i hastigheter som överstiger 30 Mbps nerströms är ovanligt, främst på grund av att servernätverket är överbelastat och/eller underdimensionerat.

Hur väljer man en bra VPN för mobilen?

1. Egenutvecklade VPN-appar ska erbjudas

Säkra och användarvänliga applikationer för alla vanliga enheter ska erbjudas. Det är brukligt att en bra VPN erbjuder egenutvecklade applikationer för alla mobiltelefoner från Apple (iOS), så även Android, Windows, MacOS samt Linux.

Om inga egenutvecklade applikationer finns tillgängliga måste du installera tredjepartsmjukvara likt OpenVPN Connect eller Tunnelblick. De är lika säkra som VPN-företagens egenutvecklade applikationer men installationsförloppet är betydligt mer komplicerat såväl som tidsödande, i synnerhet för nybörjare inom VPN.

2. Många VPN-servrar ska finnas tillgängliga

Tumregeln säger; ju fler servrar som finns tillgängliga, desto högre är det hastigheter som erbjuds. Om du tecknar dig för en VPN med ett särskilt stort servernätverk har du även en bättre möjlighet att koppla upp dig mot ett större antal länder, vilket är fördelaktigt vid regionsupplåsning.

3. Många samtida användare ska tillåtas

När man tecknar sig för en VPN är det brukligt att cirka tre till sju samtida uppkopplingar tillåts mot samma VPN-konto. För att nämna tre exempel tillåter ExpressVPN fem samtida uppkopplingar, Cyberghost sju medan Surfshark inte tillämpar någon fast enhetsgräns.

Hos Surfshark är den reella gränsen dock cirka 15 till 20 samtida enheter, då kundsupportpersonalen i regel hör av sig och undrar vad som försiggår såvida du kopplar upp för många enheter mot samma VPN-abonnemang.

4. Kill switch-funktionalitet ska erbjudas

En Kill Switch är ett säkerhetsverktyg som i många fall integreras i de VPN-appar som VPN-företagen erbjuder. Verktyget bryter din internetuppkoppling per automatik såvida din uppkoppling mot VPN-servern skulle brytas, vilket medför att din riktiga identitet inte röjs.

5. Inga känsliga loggar ska sparas

Alla VPN-tjänster har ett loggavtal som de är bundna att följa. I avtalet specificeras vad VPN-företaget får respektive inte får göra. Högpresterande VPN-företag har användaravtal som förtydligar att inga känsliga loggar får sparas, vilket medför att exempelvis upphovsrättstroll aldrig blir varse om ditt riktiga IP-nummer.

6. Stöd för routrar ska erbjudas

Om du väljer att installera VPN-tjänsten i routern skyddar du alla enheter som återfinns på hemnätverket per automatik. Då din router tvingas att handskas med avancerad VPN-kryptering krävs dock en kraftfull router, som i folkmun kallas för en VPN-router.

Som tumregel lämpar sig routrar från de stora tillverkarnas toppsegment sig väl för VPN-bruk. Asus RT-AC86U, Vilfo och Netgear Nighthawk Netgear Nighthawk X4S är tre av de mest populära VPN-routrarna just nu, sett till pris kontra prestanda.

7. Stöd för OpenVPN och WireGuard ska erbjudas

OpenVPN och WireGuard är två av världens mest säkra VPN-protokoll, och det är därför viktigt att ett stöd för båda av dessa erbjuds. Det är även fördelaktigt såvida ett stort antal VPN-protokoll stöds, då somliga VPN-protokoll inte fungerar på alla enheter.