Vi förklarar hur du tar bra detaljbilder

Mobil förklarar: Makrofoto – inte bara närbilder

Makrokameror har blivit ett vanligt tillägg till mobilens kamerauppsättning, men det är inte nödvändigtvis det bästa sättet för att ta bra makrobilder med mobilen. Vi förklarar varför.

Publicerad Uppdaterad

När man säger makrofoto tänker nog de flesta på att ta bild från riktigt nära håll för att få riktigt mycket detaljer i bilden. Men det viktiga är ju inte hur du tar bilden utan vilket resultatet blir, det vill säga att du på bilden ser ett motiv från riktigt nära håll. Det är inte ens säkert att en närbild är det bästa sättet att åstadkomma det.

För att illustrera detta har vi tagit makrobilder på samma motiv med ett antal olika mobiltelefoner. Vi har gjort ett varierat urval av mobiler för att visa olika sätt att ta makrobilder snarare än att ha valt mobilerna med de bästa kamerorna. Det är alltså inte ett jämförande test av vilken mobil som är bäst på makrofoto. Syftet är istället att med det här urvalet illustrera de olika sätten att fotografera makrobilder, och hur resultatet blir.

Samsung Galaxy S10e

När man säger makrofoto tänker nog de flesta på att ta bild från riktigt nära håll för att få riktigt mycket detaljer i bilden. Men det viktiga är ju inte hur du tar bilden utan vilket resultatet blir, det vill säga att du på bilden ser ett motiv från riktigt nära håll. Det är inte ens säkert att en närbild är det bästa sättet att åstadkomma det.

För att illustrera detta har vi tagit makrobilder på samma motiv med ett antal olika mobiltelefoner. Vi har gjort ett varierat urval av mobiler för att visa olika sätt att ta makrobilder snarare än att ha valt mobilerna med de bästa kamerorna. Det är alltså inte ett jämförande test av vilken mobil som är bäst på makrofoto. Syftet är istället att med det här urvalet illustrera de olika sätten att fotografera makrobilder, och hur resultatet blir.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e har två kameror. En vidvinkelkamera med fast fokus som inte är av intresse här, och en huvudkamera på 12 megapixel med variabel bländaröppning, en funktion som Samsung övergett i årets toppmodeller.

Den variabla bländaröppningen gör att man kan komma rätt nära motivet, cirka 5 cm, och ändå ha ett hyggligt skärpedjup. Vi får en rätt bra makrobild när vi beskär bilden så att bara motivet är kvar, men har ändå svårt att få propellern skarp på bilden. Skärpedjupet är så kort att cockpiten i bakgrunden inte blir skarp.

De tre bilderna visar originalbilden, den beskurna varianten och en ytterligare beskuren variant till 1000 x 1000 pixel för att göra det lättare att urskilja detaljåtergivningen på skärm och jämföra bilderna.

Från och med nu kommer artikeln bara ha de beskurna bilderna och inte de utzoomade originalen.

Samsung Galaxy S20

I Samsung Galaxy S20 har Samsung valt en lite udda kamerauppsättning och beskriver den själva även lite missvisande. Huvudkameran på 12 megapixel och vidvinkelkameran är ungefär desamma som på S10e, men man har tagit bort den variabla bländaröppningen och har en större sensor. Det märks på att jag måste gå längre bort från motivet för att få skärpa, och får ändå sämre skärpedjup. Huvudkameran levererar därför inte lika bra makrobild. Väldigt lite av motivet är skarpt och det är svårt att få skärpan där man vill ha den.

Telefonen har också vad Samsung kallar en zoomkamera på 64 megapixel, men det är kraftigt missvisande att kalla den det, för kameran har bara 10 procent mindre utsnitt jämfört med huvudkameran. När man zoomar tar man alltså och beskär kamerans 64-megapixelbild för att göra en bild med lägre upplösning. Du kan även välja att fota med 64-megapixelkameran i full upplösning, utan inzoomning. Utöver att det är lättare att välja fokus i bilden är det ingen större vinst att använda zoomläget utöver att fota i 64-megapixelläget och beskära bilden. 64-megapixelläget visar sig vara det som ger den bästa makrobilden av motivet tack vare det större skärpedjupet, även om avståndet bilden måste tas på gör det svårt att välja var fokus ska ligga.

Som vi ser när vi zoomar in till samma upplösning jämnar det längre avståndet bilden tas från ut sig med den högre upplösningen, och vi får samma detaljåtergivning men med mer skärpa från “zoomkameran” till höger än från “huvudkameran” till vänster. Däremot lyckades jag inte få skärpa på propellern med 64-megapixelkameran, och jag får inte en lika högupplöst närbild som med förra årets S10e.

Apple Iphone 11

Iphone 11 har två kameror, en huvudkamera och en vidvinkelkamera, bägge på 12 megapixel. Huvudkameran är bättre lämpad för makrobilder än vidvinkelkameran eftersom närgränsen är ungefär densamma med bägge kamerorna och motivet blir mindre på samma avstånd med vidvinkelkameran.

Telefonen klarar av att fokusera på motivet bra, med ett användbart skärpedjup, men eftersom vi inte kommer lika nära motivet som med Galaxy S10e får vi inte lika mycket detaljer. Skärpan hamnar mitt emellan resultatet från huvudkameran och 64 megapixelkameran på Galaxy S20. Som helhet tar Iphone 11 rätt bra makrobilder, utan någon särskild makrokamera eller annan specialfunktion.

Nokia 8.3

Här har vi en rätt typisk kamerakonfiguration för en Androidmobil i mellanprisklass: En huvudkamera på 64 megapixel, en vidvinkelkamera och en särskild makrokamera på 2 megapixel. Många jämförbara mobiler har dessutom en fjärde kamera för djupmätning. Men hur mycket tillför egentligen makrokameran?

Huvudkameran på 64 mexapixel tar normalt 16-megapixelbilder där fyra pixlar kombineras till en för bättre ljuskänslighet. I det läget får vi en bild där vi kommer rätt nära motivet, men den blir ändå inte särskilt bra. 

Det beror delvis på att skärpedjupet är väldigt kort. Kort skärpa kan vara effektfullt, men här blir det mest svårt att fokusera på det man vill, och det känns mest som man tagit en suddig bild. När vi jämför med de tidigare bilderna beskurna till 1000 x 1000 pixel ser vi också att trots att vi har 16 megapixel mot 12 i de flesta andra bilderna får vi sämre upplösning, för att vi måste ta bilden på längre avstånd.

Med makrokameran får vi betydligt kortare närgräns, vilket inte bara är av godo. Det blir mycket svårare att ta bilden utan att skugga motivet. Vid ett hastigt ögonkast verkar vi ha fått en bättre makrobild än med huvudkameran, mest för att skärpan är bättre.

Men tittar vi närmare på bilden inser vi att den inte är särskilt skarp eller detaljrik. Det beror på makrokamerans låga upplösning. Zoomar vi in bilden till 1000 x 1000 pixel inser vi att vi faktiskt har mycket mindre detaljupplösning än i någon av de andra kamerorna så här långt.

Slutligen har jag fotograferat med huvudkameran på Nokia 8.3 i 64-megapixelläget. Bilden är inte hundra procent rättvisande, då solen gick i moln för att aldrig komma tillbaka, och bilden alltså är tagen i sämre ljus än de andra.

Här har vi fått så kort skärpedjup att bilden i praktiken är oanvändbar. Zoomar vi in till 1000 x 1000 pixel ser vi att vi fått motivet avbildat med fler pixlar än någon av de tidigare kamerorna, inklusive Samsungs 64-megapixelkamera, men vi har ingen större glädje av det då så få av pixlarna är skarpa.

Trots att Nokia 8.3 har en särskild makrokamera är telefonen alltså inte särskilt bra på makrofotografering. Sett till detaljåtergivning av inzoomade motiv är makrokameran inte bara den sämsta av kamerorna på Nokia 8.3 att ta makrobilder, den är dessutom sämre än någon av de andra kamerorna vi hunnit jämföra med, trots att den ska vara specialiserad på just denna typ av bilder, vilket ingen av de tidigare kamerorna varit. Det här illustrerar väl varför jag tycker att makrokameror i mobilen ofta är ren bluff.

Xiaomi Mi10T Pro

Xiaomi Mi10T Pro har samma typ av kamerauppsättning som Nokia 8.3, men med extra mycket av allt. Huvudkameran är på hela 108 megapixel, och även makrokameran har fått mer användbara 5 megapixel jämfört med 2 megapixel i Nokia 8.3.

Huvudkameran gör som de andra högupplösta kamerorna och gör fyra pixlar till en för bättre ljuskänslighet, vilket ger en 27-megapixelbild. Men det betyder inte att bilden blir särskilt bra när vi zoomar in.

Skärpedjupet är så kort att väldigt lite av bilden är skarp, och den högre upplösningen kompenseras av att bilden måste tas på längre avstånd. Kamerans standardläge är alltså inte särskilt bra på makrofoto. Hur ser det då ut med makrokameran?

Vi får en riktigt bra bild med stort skärpedjup, även om vi har samma problem som med Nokia 8.3 att vi måste gå så nära motivet att vi får svårt att inte skugga det med mobilen. Vi får en upplösning på bilden som ger acceptabelt med detaljer, om än inte exceptionellt jämfört med andra kameror i jämförelsen, vilket vi märker när vi zoomar till 1000 x 1000 pixel.

Slutligen provar vi att fotografera i full upplösning med 108 megapixel med huvudkameran.

Vi får en bättre bild än i autoläget med huvudkameran. Skärpedjupet är kort men inte oanvändbart, men jag har svårt att få skärpan att hamna där jag vill ha den.

Inzoomat till 1000 pixel kommer vi förstås närmare än med någon annan mobilkamera i jämförelsen, men har vi egentligen vunnit något på det? Här under jämför vi med bilden vi tog med Samsung Galaxy S10e som alltså bara har en niondel så många pixlar, och som vi här blåst upp till samma storlek som bilden från Mi 10T Pro. Mi 100T Pro till vänster, S10e till höger.

Om vi till exempel tittar på dammet vid motorns bas är det inte återgivet i mer detalj än med den lågupplösta kameran. En förklaring kan vara att objektivet helt enkelt inte kan leverera den skärpa som behövs för att bilden ska bli helt skarp även i 108 megapixel.

För Mi 10T Pro tillför makrokameran funktion som huvudkameran inte kan leverera, men det beror mer på att huvudkameran inte är särskilt bra på makrobilder än att makrokameran utmärker sig.

Realme X50 Pro

Realme X50 Pro har en huvudkamera på 64 megapixel, assisterad av en 12 megapixels zoomkamera med två gånger optisk zoom, en vidvinkelkamera på 8 megapixel och en djupsensor på 2 megapixel. Man har också ett särskilt “supermakro-läge” i kameran för makrofotografering, som utnyttjar vidvinkelkameran till det. Valet känns inte självklart. Visserligen har den kort närgräns men det borde kompenseras av att det vidare utsnittet lämnar färre pixlar till motivet. Vi börjar dock med huvudkameran, som i sitt standardläge reducerar 64 megapixel till 12.

Förutom att jag inte lyckas få fokus på den närmsta propellern blir det en rätt bra makrobild, med kort skärpedjup, men inte så kort att bilden blir oanvändbar.

Makrokameror i mobilen handlar nästan alltid om att fota motivet från kortare håll, men vill du ta en närbild kan du ju lika gärna zooma in, och som den första mobilen i jämförelse med en äkta zoomkamera provar vi också att fota motivet med 2 gångers zoom.

Resultatet blir väldigt likt det från huvudkameran, men med lite större skärpedjup. Vi får också högre upplösning på motivet än från standardläget med huvudkameran, och har lättare att hitta rätt fokuspunkt tack vare att motivet upptar större del av sökaren.

Nu över till det särskilda supermakroläget i kameran:

Vid första anblicken får vi en riktigt bra makrobild här, men tittar vi närmare på den känns bilden inte helt skarp någonstans. Vi får inte heller en mer detaljerad bild än med huvudkameran i standardläget.

Det verkar alltså som att Realmes försök att använda vidvinkelkameran som makrokamera inte heller det är särskilt effektivt för makrofoto. Slutligen tittar vi på vad det högupplösta 64 MP-läget kan göra.

Precis som i standardläget får vi en bild med kort skärpedjup som gör det svårt att placera fokus rätt, och zoomar vi in till 1000 x 1000 pixel ser vi dessutom att bilden inte är särskilt skarp ens där det är fokus.

Slutsatser

Makrofotografering handlar om att ta närbilder, och det kan man göra genom att ta bilden från riktigt nära håll (vilket oftast är vad makrokameror låter dig göra), att använda zoomobjektiv, eller att ta högupplösta bilder som man beskär. Det första sättet är nästan det svåraste eftersom du måste ha mobilen så nära motivet, och det är långtifrån säkert att det ger det bästa resultatet.