Avveckling av mobilnät

Då stängs GSM och 3G ner

Avvecklingen av näten för GSM och 3g har redan börjat.

Operatörerna har redan påbörjat arbetet med att stänga ner de gamla näten, man fasar successivt ut dem. Först att läggas ner blir faktiskt 3G. Det beror på att GSM i mycket högre utsträckning används som reservsystem, för att säkra att man åtminstone har täckning för samtal och sms. 3G har frekvenser med sämre yttäckning än GSM och sämre datakapacitet än 4G och 5G vilket gör den lättare att undvara än GSM. Så här säger operatörerna om sitt schema för att stänga ner näten:

Telia

Arbetet har redan påbörjats. 3G-nätet är först att fasas ut och målet är att vi ska vara klara i slutet av 2024. 

2G-nätet används i högre grad inom olika industriella och tekniska verksamheter, och kommer därför att leva något längre men ska vara avvecklat till slutet av 2025.

Tele2

Utfasningen av 3G kommer att genomföras långsamt, till en början på platser med lite 3G-användning och bra 4G-täckning. I samband med att Tele2:s och Telias gemensamma 3g-nät släcks ned kommer Tele2 i en övergångsfas flytta över trafik till Telenors 3G-nät. Allt eftersom kommer utfasningen öka i takt, med målet att avsluta i slutet av 2024.

Nedsläckningen av 2G-nätet kommer att avslutas i december 2025. 

Telenor

GSM-nätet kommer att tas ur drift i slutet av 2025. 3G-nätet kommer att fasas ut i kontrollerad takt innan dess, man uppger ingen exakt tidtabell.

Tre

Den första december 2025 stänger Tre ner sitt 3G-nät. Orsaken att det dröjer längre än för andra operatörer är att Tre inte har något GSM-nät att falla tillbaka på.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel exlusiv för Plus-medlemmar. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Här kan du läsa den fullständiga artikeln om vad nedstängningen av de gamla mobilnäten innebär.