Gamla mobilnät

GSM- och 3G-näten ersätts av 4G och 5G – Detta behöver du tänka på

Transmission tower and blue sky

GSM- och 3G-näten kommer att stängas ner och ersättas helt av 4G och 5G. Vi förklarar vad du behöver tänka på.

Publicerad Uppdaterad
  1. Telefoner som slutar fungera
  2. Därför stängs näten och då händer det
  3. Hemlarm, bilens uppkoppling, smarta hemmet-prylar
  4. Det här behöver du veta

För första gången sedan NMT försvann kommer ett helt, eller rättare sagt två, mobilnät att stängas ned. Först ut att försvinna blir 3g, följt av GSM-nätet med 2G och nedmonteringen har redan kommit en bit. Till skillnad från när NMT försvann har de flesta mobiler idag stöd för mer än en nätverksteknik så det handlar inte på samma sätt om en hel infrastruktur som går i graven. Men just därför är det också lätt att missa de effekter som det kan ha för dig. Vi hjälper dig med vad du bör tänka på och när. Men först lite bakgrund till vad GSM och 3g är, och varför näten stängs ner till att börja med.

GSM

  1. Telefoner som slutar fungera
  2. Därför stängs näten och då händer det
  3. Hemlarm, bilens uppkoppling, smarta hemmet-prylar
  4. Det här behöver du veta

För första gången sedan NMT försvann kommer ett helt, eller rättare sagt två, mobilnät att stängas ned. Först ut att försvinna blir 3g, följt av GSM-nätet med 2G och nedmonteringen har redan kommit en bit. Till skillnad från när NMT försvann har de flesta mobiler idag stöd för mer än en nätverksteknik så det handlar inte på samma sätt om en hel infrastruktur som går i graven. Men just därför är det också lätt att missa de effekter som det kan ha för dig. Vi hjälper dig med vad du bör tänka på och när. Men först lite bakgrund till vad GSM och 3g är, och varför näten stängs ner till att börja med.

GSM

GSM var den första digitala mobiltelefoni-tekniken, och det första som liknade en världsstandard, även om vissa operatörer i vissa länder inte anslöt till GSM utan använde andra nättekniker. Den fungerade genom att man delade in ett frekvensband i tidsluckor, där varje uppkopplat samtal fick sin egen tidslucka. Det var ett för tiden effektivt sätt att få upp kapaciteten, men fortfarande rätt begränsat i hur många samtidiga samtal man kunde koppla upp. Frekvensbandet 900 Mhz gav god täckning, men när det så småningom började fyllas upp utökade man med GSM-frekvenser på 1800 MHz som hade sämre täckning men högre kapacitet.

När GSM introducerades på 80-talet var behovet av mobildata inte obefintligt men man räknade med att klara sig med traditionell modemteknik. Från mitten av 1990-talet stod det klart att mobilt internet var något som hade verklig framtidspotential, och då började den begränsade datahastigheten på 56 kbit/s hos GSM bli ett verkligt hinder. Med vidareutvecklade tekniker som Edge lyckades man skrämma upp datahastigheten i ett par hundra kilobit per sekund. Än idag kan du få ett E i din mobildisplay som visar att dataöverföringen går via Edge. Ofta är det då så långsamt att en smartphone har svårt att fungera.

3G

3G kom till för att lösa de dubbla problemen med att frekvensutrymmet blev alltmer trångt och behovet av snabbare datahastigheter via mobilen uppstått. Istället för att bygga vidare på GSM valde man att göra en helt ny standard som både skulle bättre utnyttja frekvensutrymmet och vara bättre anpassat för dataöverföring. Till skillnad från GSM, som behandlar data som om det vore rösttrafik, och 4G, som behandlar röstsamtal som vilken data som helst, skilde 3G på röst och data och kopplade upp realtidskanaler för röst men använde datapaket för dataströmmar. 3G tilldelades frekvensbanden 2100 och 2600 MHz, vilket gav större frekvensutrymme men kortare räckvidd. GSM hade fortsatt övertaget när det kom till täckning.

Vad är frekvensband?

Radiosignaler skickas som elektromagnetiska vågor och dessa vågor har en våglängd, eller frekvens. Då antalet möjliga frekvenser är begränsat är det hårt reglerat vilken typ av signaler som får skickas på vilka frekvenser och med vilken signalstyrka. I Sverige är det Post & Telestyrelsen som styr över detta. 

En generell egenskap för radiovågor är att ju lägre frekvens de har, desto längre räckvidd. Mer högfrekventa signaler absorberas eller reflekteras lättare av betong, träd eller vatten. Samtidigt finns det mycket mer signalutrymme ju högre upp du kommer i frekvens. Det gör att både höga och låga frekvensband har ett värde. I det ideala mobilnätet används därför de lägre frekvenserna för att säkra täckningen i glesbyggd där trafikmängden ändå är låg, och i tätorter använder man frekvenserna med kortare räckvidd för att få tillräcklig kapacitet för all trafik.

Varför stängs GSM och 3G ner?

När licenserna för GSM och 3G delades ut var man noga med att de skulle användas just för kommersiell mobiltrafik och inte något annat. Därför detaljreglerade man vilken teknik som fick sända i frekvensbanden. För 3G var ju till exempel målet att ge hela Sverige trådlöst bredband, och det ställdes därför krav på operatörerna att de skulle leverera detta när de fick frekvenserna. 

Idag behöver ingen övertyga operatörerna om behovet av trådlöst Internet, och PTS sätter därför betydligt lösare ramar för frekvensbanden när licenserna löpt ut och förnyas. Det är helt enkelt upp till operatörerna själva att använda den teknik de finner bäst för trådlös kommunikation. Vem vet, 6g kanske redan är en grej innan licenserna löper ut nästa gång, då ska det inte krävas omförhandlingar av licensvillkoren för att operatörerna ska kunna börja bygga med ny teknik.

Det finns alltså inga krav från myndigheternas sida att GSM och 3g ska läggas ner. Däremot finns det en stark önskan från operatörerna. Det är dyrt och bökigt att administrera ett mobilnät med fyra olika nätverksstandarder, och teknikutvecklingen innebär att man får in betydligt mer datatrafik på samma frekvensutrymme med 4G och ännu mer med 5G, än med GSM och 3G. De nya nätverksteknikerna är också betydligt mer energieffektiva än de gamla, de drar mindre ström i förhållande till vad du får ut av dem. 

Det finns också en praktisk faktor. För 4G och 5G har vi idag tre mobilnät: Telias, Tres och Net4Mobility som är Tele2s och Telenors gemensamma nätbolag. För 3G är det istället Telia som samarbetar med Tele2 och Tre med Telenor. Det blir förstås mindre administration om man kan lämna de laguppsättningarna bakom sig.

Länge var GSM och 3G trots det ett måste, för 4G var en renodlad dataöverföringsteknik, utan någon standard för att koppla upp röstsamtal. När du ringde ett samtal kopplades du därför ner från 4G till 3G-nätet.

Man har förstås hela tiden kunnat ringa till exempel Skype-samtal över 4G, men som ni vet börjar det hacka om datahastigheten blir för låg, och det är vi inte vana vid med vanliga mobilsamtal. Det som fattades var en teknik för att reservera datakapacitet på datanätet för att säkra att samtalskvalitén blev bra. Den tekniken kom med VoLTE, voice over LTE, som gör det möjligt att ringa över 4g-nätet på samma sätt som med 3G. VoLTE tog lång tid att slå igenom, men idag stöds den av alla operatörer och nya mobiltelefoner. Motsvarande teknik finns för 5G men är inte lika utbyggd, så än så länge behövs både 4G och 5G, men GSM och 3G har blivit överflödiga. Telefonsamtal är inte längre den dominerande delen av mobiltrafiken så det är logiskt att den blir en datatjänst bland andra i mobilnäten.

När stängs GSM och 3G ner?

Operatörerna har redan påbörjat arbetet med att stänga ner de gamla näten, man fasar successivt ut dem. Först att läggas ner blir faktiskt 3G. Det beror på att GSM i mycket högre utsträckning används som reservsystem, för att säkra att man åtminstone har täckning för samtal och sms. 3G har frekvenser med sämre yttäckning än GSM och sämre datakapacitet än 4G och 5G vilket gör den lättare att undvara än GSM. Så här säger operatörerna om sitt schema för att stänga ner näten:

Telia

Arbetet har redan påbörjats. 3G-nätet är först att fasas ut och målet är att vi ska vara klara i slutet av 2024. 

2G-nätet används i högre grad inom olika industriella och tekniska verksamheter, och kommer därför att leva något längre men ska vara avvecklat till slutet av 2025.

Tele2

Utfasningen av 3G kommer att genomföras långsamt, till en början på platser med lite 3G-användning och bra 4G-täckning. I samband med att Tele2:s och Telias gemensamma 3g-nät släcks ned kommer Tele2 i en övergångsfas flytta över trafik till Telenors 3G-nät. Allt eftersom kommer utfasningen öka i takt, med målet att avsluta i slutet av 2024.

Nedsläckningen av 2G-nätet kommer att avslutas i december 2025. 

Telenor

GSM-nätet kommer att tas ur drift i slutet av 2025. 3G-nätet kommer att fasas ut i kontrollerad takt innan dess, man uppger ingen exakt tidtabell.

Tre

Den första december 2025 stänger Tre ner sitt 3G-nät. Orsaken att det dröjer längre än för andra operatörer är att Tre inte har något GSM-nät att falla tillbaka på.

Vad behöver jag tänka på när 3G och GSM stängs ner?

Det mest uppenbara du behöver tänka på är att din mobil har stöd för 4G och Voice over LTE. Har du en smartphone som är, säg, max tre år gammal har den med största sannolikhet det. Du har dessutom mer än två år på dig innan näten försvinner (även om datatrafiken går långsammare redan när 3G försvinner). Är du den sorts person som har en gammal mobil du hållit kvar vid i evigheter börjar det däremot bli dags att tänka på att hitta en ersättare nu. Exempel på mobiler som saknar 4G-stöd är Samsung Galaxy S3 från 2012 och Iphone 4/4s från 2011, har du en nyare toppmodell från Samsung eller Apple kommer den förmodligen fortsätta fungera. Har du en billigare mobil kan det hända att den saknar 4G även om den är ett par år nyare än så. 

Du kan själv enkelt kontrollera att din telefon kommer att fungera när 3G och GSM försvinner. Har du en Iphone går du in på Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Röst och data. Där kontrollerar du att du kan ställa in 4G eller högre, och aktivera VoLTE för bättre samtalskvalitet.

Har du en Androidmobil går du in på Inställningar > Wifi och nätverk > SIM och nätverk > Nätverkstyp. Kolla att du kan ställa in 4G eller högre. De exakta menyvalen kan skilja sig mellan tillverkare. På en Samsung är det Inställningar > Anslutningar > Mobilnätverk > Nätläge.

Knapptelefoner

Har du en knapptelefon är risken större att den inte stödjer 4G. Det finns dock nyare knapptelefoner som gör det. Ett exempel är Nokia 105 4G för 500 kronor. Tänk på att du fortfarande har två år på dig innan det är dags att skaffa ny mobil.

Surfplattor

Surfplattor har ofta längre livslängd än mobiler. Har du en surfplatta med egen sim-kortplats behöver även den 4G-stöd. Till exempel Ipads efter Ipad 2 har stöd för 4G. Surfplattan kommer fortsatt att gå att använda som vanligt via Wifi och du kan använda din mobil som hotspot för att koppla upp plattan när du inte är vid ett wifi.

Bilar, hemlarm och andra smarta hemmet-prylar

Det område där risken är störst att du stöter på problem är smarta hemmet-prylar med egen uppkoppling eller uppkopplingen för bilens larm och tilläggstjänster. Har du ett hemlarm som du haft i över tio år är risken att det behöver uppgraderas med ny uppkoppling. Du kanske också har en mobil router för Internetuppkoppling i sommarstugan som behöver ses över. Prylar som smarta högtalare och lampor har sällan egen mobilnätsuppkoppling utan är anslutet till ett wifi, och så länge det wifi-nätet inte får sin datakoppling via 3G eller GSM kommer de inte att påverkas av att de gamla mobilnäten stängs ner.

Bilars larm och funktioner för fjärrstyrning hanteras ofta via 3G och där krävs därmed att biltillverkaren erbjuder en utbytesmodul och i den processen har biltillverkarna kommit olika långt. Problemet är dock inte specifikt för Sverige, utan flera länder har kommit längre i nedsläckningen, vilket gör att biltillverkare och andra fortfarande har lite tid att hitta en lösning.